Skip to main content

Viken og Oslo ga opp å bli enige om ny E18 – møtes igjen i juni

– Det er selvsagt en teoretisk mulighet for at noen ser lyset og finner en enighet, men det har jeg ingen forhåpninger om, sier Høyres Anette Solli.

– Det er selvsagt en teoretisk mulighet for at noen ser lyset og finner en enighet, men det har jeg ingen forhåpninger om, sier Høyres Anette Solli.

Foto: KARL BRAANAAS

Anette Solli (H) mener det er liten sannsynlighet for at partene vil komme til enighet. Kristoffer Robin Haug i (MDG) er fortsatt optimistisk. 

Forhandlerne fra Oslo og Viken ga tirsdag ettermiddag opp det sjette forsøket på å bli enige om en ny, revidert Oslopakke 3 etter at staten forlot forhandlingsbordet 23. april

– Det er synd at bystyret i Oslo får til å blokkere kollektivutviklingen for oss i Viken på denne måten, sier Høyres Anette Solli.

Partene er blitt enige om å møtes igjen 16. juni for å gå igjennom konsekvensene for hvert enkelt prosjekt av at man ikke har klart å revidere Oslopakke 3-avtalen fra 2016. Det er fortsatt det fire år gamle forliket som gjelder som partenes felles standpunkt.

– Er løpet for Oslopakke 3 nå kjørt?

– Det er selvsagt en teoretisk mulighet for at noen ser lyset og finner en enighet, men det har jeg ingen forhåpninger om, sier Solli.

Fortsatt optimistisk

Kristoffer Robin Haug i Viken MDG, som er fylkesråd for kollektivtrafikk, mener det er gode muligheter for ny enighet om Oslopakke 3:

– Dagens møte var som vanlig. Vi har kommet videre i arbeidet om helheten av prosjektene, og jeg er fortsatt optimistisk. Det er mange måter vi fortsatt kan sikre Fornebubanen, kollektivsatsning og gode løsninger for folk i Vestkorridoren, sier Haug.

– Foreløpig er det Hareides ultimatum om at vi må bygge en gigantisk motorvei for å bygge Fornebubanen som holder oss tilbake. Samferdselsministeren må skrive under på byvekstavtalen. I tillegg må vi må få en god og helhetlig løsning for Vestkorridoren, i tråd med nullvekst- og klimamålene, legger han til.

Lovlighetskontroll

Fylkestinget i daværende Akershus og bystyret i Oslo ble den gang enige om å bygge første etappe av ny E18 fra Lysaker til Strand – samt å planlegge for videre motorveiutbygging helt frem til Drengsrud i Asker. Et flertall på Stortinget besluttet senere, i tråd med vedtak fra Bærum kommune, å forlenge førsteetappen fra Strand via en tunnel under Høvik frem til Ramstadsletta. Dette for å unngå merkostnader på om lag 200 millioner kroner og unødvendige belastninger på veinettet og for naboene.

Etter siste valg har Ap, SV og MDG gjennom flertall i både Oslo og Viken nedfelt i sine samarbeidsplattformer at store veiprosjekter som E18 ikke kan gjennomføres – og 13. februar i år trakk det rødgrønne flertallet i Viken fylkesting tilbake lånegarantien på 15,8 milliarder til ny E18 som det blå flertallet i gamle Akershus tidligere hadde gitt.

Statens veivesenet har i et notat reist spørsmål om lovligheten av Vikens vedtak – og Høyres gruppeleder Anette Solli har krevd at Fylkesmannen foretar en juridisk vurdering av nettopp dette – såkalt lovlighetskontroll.

Stortinget neste

Etter at Viken trakk E18-garantien forsvant mye av grunnlaget for kompromisset bak det fire år gamle Oslopakke 3 kompromisset, og etter det har hele pakken vært i spill – inkludert Fornebubanen og andre store kollektivprosjekter i Oslo-området. Nå når forhandlerne fra Oslo og Viken har mislyktes med å komme til lokal enighet har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tidligere varslet at han vil ta saken tilbake for en ny runde i regjeringen med håp at om saken kan bli behandlet i Stortinget før sommeren.

Anette Solli avviser at mangelen på lokal enighet mellom Oslo og Viken kan hindre at saken behandles nå i vårsesjonen:

– Det må Stortinget finne ut av. Men jeg kan ikke se noe i veien for at de kan behandle bompengeproposisjonen ettersom vi tross alt har vedtatt og er enige om Oslopakke 3-avtalen fra 2016. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.