Skip to main content

Utsetter ny hurtigbåt til Asker

Prosjektet med utslippsfri hurtigbåt kommer senere enn antatt.

Prosjektet med utslippsfri hurtigbåt kommer senere enn antatt. 

Foto: ILLUSTRASJON: BRØDRENE AA

Utslippsfrie hurtigbåter som var planlagt i Asker fra 2024 utsettes med minst to år. Ruter sier økonomi og usikker teknologi er årsaken.

Asker kommune har hatt jevnlig dialog med Ruter de siste to årene for å få på plass et nytt hurtigbåttilbud i 2024. Kommunen har satt av 77 millioner kroner for å bidra til en realisering av prosjektet, der blant annet klargjøring av anleggsområdene i Vollen, Slemmestad og Sætre står på agendaen. 

Men i september behandlet styret i Ruter anbudet med nye utslippsfrie ferger. Der ble det besluttet å utsette prosjektet til 2026–2028.

– Vi mener fortsatt at 2024 er reelt, det må være målet, sa kommunedirektør Lars Bjerke til formannskapet tidligere denne uka.

– Akkurat nå er kostnadsbildet veldig høyt. Utfordringen er at dette er tidlig teknologi som er i rask utvikling, sier styreleder Sigurd Grytten i Ruter. 

Styreleder Sigurd Grytten i Ruter mener økonomien og teknologien ikke er på deres side akkurat nå.

Styreleder Sigurd Grytten i Ruter mener økonomien og teknologien ikke er på deres side akkurat nå. 

FOTO: PRIVAT

Grytten påpeker at det er gjennomførbart å skaffe utslippsfrie hurtigbåter.

– Men det er stor usikkerhet og risiko knyttet til teknologisk modenhet, leveringsevne og kostnader. Vår vurdering er derfor at utslippsfri hurtigbåt har høy risiko og krever betydelig tilleggsfinansiering. Det er ikke mulig å dekke inn tilleggskostnadene innenfor Ruters budsjett uten at det går på bekostning av måloppnåelse for andre områder, sier Grytten.

– Vi har et mål om at all Ruters transport skal være utslippsfri innen 2028, det er vi sikre på at vi skal nå. Men vi må innføre teknologien på det riktige tidspunktet slik at det ikke blir uforholdsmessig dyrt for innbyggerne, sier Grytten. 

En stor risiko

Kommunedirektøren i Asker mener forsinkelsene vil kunne få store konsekvenser for samfunnsutviklingen i Asker sør. 

– Vi har opplevd svak fremdrift og motvillighet for å se på et grønt alternativ på sjøen, i en tid med byggekaos på E18 og sterk belastning på Slemmestad- og Røykenveien. Da har båten fremstått som et godt og viktig alternativ for oss, sa Bjerke om det varslede kuttet i kollektivtrafikken. 

Kommunedirektør Lars Bjerke er skuffet over fremdriften i prosjektet.

Kommunedirektør Lars Bjerke er skuffet over fremdriften i prosjektet. 

Foto: KARL BRAANAAS

Kommunedirektøren reagerer på at Ruter mener markedet ikke er modent nok for utslippsfrie hurtigbåter. 

– Vi har hatt kontakt med aktører og andre fylkeskommuner som er uenige i at markedet og leverandører ikke ønsker eller er klare til å påta seg ansvaret. Vi er ikke enige i den oppfatningen, for å si det forsiktig, sa Bjerke. 

Sigurd Grytten i Ruter synes utslippsfrie hurtigbåter er et spennende og riktig prosjekt, og at Ruter er opptatt av å få frem gode løsninger. 

–Viken fylkeskommune har mål om utslippsfri kollektivtransport innen 2028 og utslippsfrie hurtigbåter innen 2024. Plan A var lansering i 2024, mens plan B var lansering i 2026–2028. Viken har valgt mellom disse to alternativene og landet på plan B, kommenterer Grytten. 

Økonomisk krevende

I dag er kostprisen på en plass på en utslippsfri hurtigbåt omtrent det dobbelte av et sete på bussen. Ruter har tidligere orientert om at det kan komme et kutt på 30–40 prosent av kollektivtrafikken. Det inkluderer også dagens hurtigbåt fra Slemmestad og Vollen. 

Også Vollenbåten kan få et redusert tilbud etter nyttår.

Også Vollenbåten kan få et redusert tilbud etter nyttår. 

Foto: KARL BRAANAAS

– Vi har hatt lave trafikktall en lang periode nå, og det økonomiske bildet fremover er usikkert på grunn av pandemien. Vi må snu alle steiner og bruke subsidiemidlene mest mulig effektivt for at folk skal kunne flytte på seg, sier Grytten. 

– Det er veldig bra med utålmodighet, vi vil også gjerne oppnå målene så tidlig som mulig. Når vi sier at all kollektivtrafikk i Oslo og gamle Akershus skal være utslippsfri i 2028, så er det et hårete mål. Vi er veldig ambisiøse, mener styrelederen. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.