– Vi er opptatt av at de gående og syklende skal ha god framkommelighet og en trafikksikker løsning gjennom anleggsperioden, sier byggeleder Gunnar Hafseng i Statens vegvesen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Mer vei for pengene

Legges om

Det skal være tilrettelagt for gående og syklende parallelt med anleggsarbeidet i Professor Kohts vei. Siden anleggsarbeidet krever mer plass, blir traseen for gående og syklende lagt om via Eilif Dues vei. Denne midlertidige omleggingen vil vare en god stund fremover.

– Vi oppfordrer syklister, gående og bilister om å være oppmerksomme og vise hensyn langs anleggsområdet, ber Hafseng trafikantene.

Fra 20. august ble Professor Kohts vei stengt for gjennomkjøring. Eiendommer og forretninger har adkomst gjennom hele anleggsperioden.

Statens vegvesen bygger tosidig sykkelfelt og fortau på sørsiden av Professor Kohts vei.

Omleggingen vil følge den blå streken på kartet og videre inn på Professor Kohts vei i begge ender.