Nå kommer rapportene som forteller sannheten om veistandarden

SPREKKER OG HULL: I midten av mars får politikere i Bærum presentert fakta om standarden på de kommunale veiene. En beregning gjort av rådgivningsfirmaet Sweco viser et etterslep ved utgangen av 2018 på 40 millioner kroner, kun for reasfaltering. I tillegg tilsvarer vedlikeholdsbehovet over ti år et årsgjennomsnitt på ca. 18 millioner kroner inkludert etterslepet.

SPREKKER OG HULL: I midten av mars får politikere i Bærum presentert fakta om standarden på de kommunale veiene. En beregning gjort av rådgivningsfirmaet Sweco viser et etterslep ved utgangen av 2018 på 40 millioner kroner, kun for reasfaltering. I tillegg tilsvarer vedlikeholdsbehovet over ti år et årsgjennomsnitt på ca. 18 millioner kroner inkludert etterslepet. Foto:

Politikerne erkjente i høst at deres kunnskap om standarden på de kommunale veiene var mangelfull. I Bærum er rapportene som skal opplyse politikerne rett rundt hjørnet.

DEL

– Vi skal presentere fakta om standarden på og situasjonen for de kommunale veiene, slik at politikerne har det i bakhodet når de behandler budsjettet, sier veisjef Christian Strandenæs i Bærum kommune.

Det er politikerne i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur (Mik) som først får stifte bekjentskap med rapportene, i sitt møte 14. mars. Den ene rapporten er utarbeidet av Multiconsult (ekstern lenke), den andre av Sweco.

– Jeg ser frem til å få en orientering om dette. Mine forhåpninger til det vi får presenteret er at dette vil gi et grunnlag både for å vurdere standarden på det kommunale veinettet, men også gi et grunnlag for å vurdere om vi eventuelt skal forsere vedlikeholdsetterslepet. Det siste må vi i så fall vurdere frem mot budsjettbehandlingen, sier Mik-leder Morten Skauge (H).

Lanserer alternativer

I Bærums-budsjettet er det de siste årene bevilget 12 millioner kroner til asfalt og 4 millioner kroner til blant annet drenering og opparbeidelse av vei. I tillegg har man et «lappebudsjett» på cirka 600.000 kroner.

LES OGSÅ: Advarer mot at veisparing kan bli pengesluk

Sweco-rapporten viser at etterslepet i Bærum ved utgangen av 2018 var 40 millioner kroner, kun for reasfaltering. I tillegg tilsvarer vedlikeholdsbehovet over ti år et årsgjennomsnitt på ca. 18 millioner kroner inkludert etterslepet og deretter 15,5 millioner kroner årlig etter at etterslepet er hentet inn.

– Enten kan man bevilge en engangssum for å komme à jour, eller den årlige bevilgningen kan økes fra 12 til 18 millioner kroner frem til 2028, lanserer Strandenæs som mulige alternativer for å ta inn etterslepet.

– Har god kontroll

Rapporten fra Multiconsult, som har kartlagt landets ti største kommuner, viser at 70 prosent av de kommunale kjøreveiene i Bærum befinner seg i kategorien «godt vedlikeholdte veier».

– Vi har kontroll på vei- og asfaltkvaliteten, og følger opp veiene uavhengig av alderen på asfalten. Men når vedlikeholdspengene skal prioriteres, er det et mål å få så mye som mulig av de resterende 30 prosentene over i kategorien for godt vedlikehold, sier Svein Finnanger, konstituert kommunalsjef for tekniske tjenester.

LES OGSÅ: – Har ikke fått asfalt på 13 år

Ifølge rapporten er det kun Kristiansand (89 prosent) og Sandnes (83) kommuner som kan skilte med bedre kommunale veier enn Bærum.

De tre kommunene er også de eneste blant landets ti største hvor det ikke er registrert noen kjøreveier i kategorien «i oppløsning». Her kommer Oslo dårligst ut, der er 15 prosent av de kommunale veiene i ferd med å gå «i oppløsning».

Avventer i Asker

Budstikka skrev i fjor høst flere artikler om standarden på kommunale veier i Asker og Bærum.

Der kom det blant annet frem at 551 veier har asfalt som er eldre enn anbefalt levetid, etterslepet er på flere titalls millioner kroner og at politikerne innrømmet mangelfull kunnskap om tilstanden til veiene når de skal bevilge penger i budsjettet.

Mens man tok affære politisk i Bærum etter Budstikkas artikler og ba om rapporter, drøyer man det i Asker på grunn av den forestående kommunesammenslåingen.

Artikkeltags