Skip to main content

Øker trykket for å bevare blåtrikken

Facebook-gruppen som jobber for å bevare blåtrikken til Bekkestua, leverer i disse dager informasjon om aksjonen til beboere i store deler av Østre Bærum og Oslo Vest. Her ved Katrine Meyn (til venstre), Erik H. Larsen og Odd Hunsdal.

Facebook-gruppen som jobber for å bevare blåtrikken til Bekkestua, leverer i disse dager informasjon om aksjonen til beboere i store deler av Østre Bærum og Oslo Vest. Her ved Katrine Meyn (til venstre), Erik H. Larsen og Odd Hunsdal.

FOTO: EVA GROVEN

Både Facebook-aksjonen og politikerne i Bærum trapper nå kampen opp for å unngå at blåtrikken ikke lenger skal gå til Bekkestua. 

Et samlet formannskap i Bærum vedtok omkamp for å beholde blåtrikken mellom Jar og Bekkestua onsdag ettermiddag.

– Ut ifra de siste signalene vi har fått fra Ruter tolker vi det dit hen at det er mulig å opprettholde trikketilbudet til Bekkestua, sa Høyres Dag Egil Strømme da saken ble behandlet i formannskapet.

Bakgrunnen er et brev fra Ruter hvor et kommer frem at det er økonomiske, og ikke tekniske årsaker til at de går inn for å stoppe trikkelinjen.

Mens politikerne går en ny runde intensiverer trikkens brukere også kampen.

– Vi er i ferd med å intensivere kampen om å bevare blåtrikken til Bekkestua. Det er en kamp vi har stor tro på kan vinnes, sier Erik H. Larsen.

Han står i krysset Bekkestuveien/Kleivveien sammen med Katrine Meyn og Odd Hunsdal. Sammen skal de på vegne av Facebook-aksjonen «Bevar blåtrikken til Bekkestua» levere en brosjyre i postkassene i Bekkestua-området. Larsen en initiativtager, de to andre er ivrige støttespillere.

– På veldig kort til fikk vi samlet inn nok penger til å lage denne brosjyren. Vi er nå over 1.300 medlemmer i Facebook-gruppen og daglig kommer det nye medlemmer, forteller Larsen.

Trikkelinje 13 har nå endestasjon på Bekkestua. Det kan det bli slutt på i 2024.

Trikkelinje 13 har nå endestasjon på Bekkestua. Det kan det bli slutt på i 2024.

FOTO: KARL BRAANAAS

Skyldte på tekniske krav

Det er Ruters planer om fra 2024 å la trikkelinje 13 mellom Bekkestua og Ljabru, via Skøyen og Nationaltheatret, stoppe på Øraker stasjon det kjempes imot. Omleggingen begrunnes i at det skal kommer nye trikker på linjene som stort sett går i Oslo.

Sporveien og Ruter har tidligere begrunnet avgjørelsen med at det ikke er teknisk mulig å kjøre de nye trikkene på T-banenettet mellom Jar og Bekkestua.

– De nye trikkene er tilpasset bytrafikk. Det innebærer at de ikke tilfredsstiller Jernbanetilsynets krav til vogner på T-banelinjen, sa Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter til Budstikka i november i fjor, like etter at Erik H. Larsen og Terje Løverås startet Facebook-gruppen.

Politikerne i Bærum har i lengre tid vært misfornøyd med denne forklaringen og formannskapet vedtok i mai å ikke støtte forslag til ny rutemodell for trikk om å snu trikken på Øraker. Bærums politikere mente dette vil gi et vesentlig dårligere reisetilbud på «tvers» både for Bærum og Oslos befolkning. 

Gruppelederne Morten Skauge (H, fra venstre), Torbjørn Espelien (Frp) og Eirik T. Bøe (V) fikk med seg resten av formannskapet på å vedta omkamp for å beholde blåtrikken mellom Jar og Bekkestua, etter et brev fra Ruter hvor det kommer frem at det ikke er tekniske, men økonomiske årsaker til at trikken kan bli stoppet.

Gruppelederne Morten Skauge (H, fra venstre), Torbjørn Espelien (Frp) og Eirik T. Bøe (V) fikk med seg resten av formannskapet på å vedta omkamp for å beholde blåtrikken mellom Jar og Bekkestua, etter et brev fra Ruter hvor det kommer frem at det ikke er tekniske, men økonomiske årsaker til at trikken kan bli stoppet.

Foto: KNUT BJERKE

Ny begrunnelse fra Ruter

I ettertid av dette vedtaket har Ruter kommet med et tilsvar for å forklare begrunnelsen. I brevet til politikerne i Bærum, som ble presentert i forrige ukes møte i hovedutvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) og i formannskapet onsdag, var ordlyden en annen enn tidligere.

Der står det ingen ting om at de nye trikkene ikke tilfredsstiller Jernbanetilsynets krav til vogner på T-banelinjen. Det står derimot at det er sikkerhetsmessige og tekniske utfordringer med å videreføre trikken til Bekkestua. Hovedargumentet til Ruter er nå at det anses at kostnadene ved å tilpasse de nye trikkene blir for høye sett i forhold til nytten for passasjergrunnlaget.

– Det endrer jo saken totalt. Jeg tolker Ruters svar som at det sikkerhetsmessige og tekniske er mulig å løse. Det har de ikke vært tidligere. Når det gjelder kostnadene, så må det være et problem som kan løses. Ruter har mange strekninger som ikke er lønnsomme, men få som er 100 år gamle, vitale og svært etterspurte, sier Venstres Eirik T. Bøe.

Et samlet formannskap i Bærum samlet seg om dette vedtaket onsdag:

«Det vises til Ruters brev der det fremgår at det er teknisk mulig å videreføre trikk til Bekkestua. Bærum kommune forventer på denne bakgrunn at Viken og Oslo fylkeskommuner, og Ruter gjennomfører en utredning av hvordan tilbudet kan opprettholdes og hva kostnadene ved dette vil være.»

– Mot all sunn fornuft

Erik H. Larsen og hans kampfeller er glade for at Bærums-politikerne nå er på banen, selv om også de vet at avgjørelsen ligger hos fylkespolitikerne og Ruter.

– Jo mer trykk mot å stoppe forslaget om at blåtrikken skal stoppe på Øraker, jo bedre for oss, sier Larsen.

– Endelig ser det ut til at både Bærums politikere og vanlige folk i Bærum har forstått hvor dårlig løsning det er å legge ned trikkeholdeplasser, sier Katrine Meyn fra Jar. 

Hun legger til: 

– Alt legges nå opp til at man skal bruke mer kollektivt, og mindre bil. Da er det jo mot all sunn fornuft og gir ingen mening å ta bort dette trikketilbudet. Og særlig når det samtidig er planlagt mer utbygging både på Bekkestua, Lilleaker og Skøyen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.