Skip to main content

Nå kommer rapportene som forteller sannheten om veistandarden

SPREKKER OG HULL: I midten av mars får politikere i Bærum presentert fakta om standarden på de kommunale veiene. En beregning gjort av rådgivningsfirmaet Sweco viser et etterslep ved utgangen av 2018 på 40 millioner kroner, kun for reasfaltering. I tillegg tilsvarer vedlikeholdsbehovet over ti år et årsgjennomsnitt på ca. 18 millioner kroner inkludert etterslepet.

Politikerne erkjente i høst at deres kunnskap om standarden på de kommunale veiene var mangelfull. I Bærum er rapportene som skal opplyse politikerne rett rundt hjørnet.

Les flere artikler