Skip to main content

Krasjer forslag om p-avgift langs T-banen

Dag Egil Strømme (H) og Frps Geir Homlund vil ha avgiftsfrie innfartsparkeringsplasser i Bærum. de går mot forslaget om at folk skal betale for parkering langs T-banen. Mandag formiddag var p-plassen ved Kolsås stasjon full av biler.

Dag Egil Strømme (H) og Frps Geir Homlund vil ha avgiftsfrie innfartsparkeringsplasser i Bærum. de går mot forslaget om at folk skal betale for parkering langs T-banen. Mandag formiddag var p-plassen ved Kolsås stasjon full av biler.

Foto: Christian Brevik

Høyre og Frp parkerer forslaget om å kreve p-avgift ved innfartsparkeringene langs T-banen i Bærum. 

Ny parkeringsstrategi er kjørt inn på politikernes bord. For å nå kommunens klimamål er det lagt inn forslag om å kutte gratisplasser ved T-banens innfartsparkeringer.

Høyre og FrP liker forslaget dårlig. Partiene kjører innspillet om å avgiftsbelegge 1.250 plasser langs Kolsås- og Østeråsbanen rett i grøfta.

– Det er uaktuelt for Høyre å kutte gratisparkeringen ved innfartsparkeringene. Vi har gått til valg på at de plassene skal beholdes avgiftsfri. Det står helt klart i vårt program for denne perioden, sier leder av utvalget for miljø, idrett og kultur (MIK) Dag Egil Strømme.

Han peker på at det bør vurderes flere gratisplasser ved innfartsparkeringene.

Strømme får støtte fra Frps Geir Homlund. Dermed er det flertall for å vrake dette punktet i forslaget. 

– Vi skal ikke straffe eller true folk som velger å kjøre kollektivt, men lokke dem og gjøre tilbudet mest mulig attraktivt. Gratisparkering langs T-banen fungerer veldig godt for småbarnsforeldre som må levere barn på skole og i barnehager før de kjører kollektivt, sier FrPs medlem av MIK, Geir Homlund.

Hovedmålet med strategien er å dempe bilbruken for å få flere til å ta i bruk beina, tråkke rundt på sykler, trille i vei på sparkesykler, kjøre kollektivt og bidra til gode bomiljøer.

Klokken har passert 8 og innfartsparkeringen på Gjønnes er full. Ikke en eneste sykkel sto i sykkelstativet til høyre på bildet. Et av kommunens hovedmål er å flere over på sykkel.

Klokken har passert 8 og innfartsparkeringen på Gjønnes er full. Ikke en eneste sykkel sto i sykkelstativet til høyre på bildet. Et av kommunens hovedmål er å flere over på sykkel.

Foto: KNUT BJERKE

Senioringeniør/by- og regionplanlegger Kirsti Stokke Burheim i Bærum kommune, som har vært med på utarbeidelsen av strategien, sa dette til Budstikka lørdag:

– Erfaring og forskning viser at avgift fører til mer hensiktsmessig bruk av innfartsparkeringene. Flere barnefamilier og folk som bor lenger unna stasjonen vil bruke plassene.

Hun viste blant annet til at Transportøkonomisk Institutts (TØI) evaluering av en månedsavgift på 250 kroner eller 40 kroner dagen på Bane Nors innfartsparkeringer ved 15 stasjoner, har gitt slike resultater.

Kommunens kartlegging viser at en høy andel av dem som benytter de nær 1.250 gratis innfartsparkeringene langs Kolsåsbanen og Østeråsbanen, bor i gangavstand eller sykkelavstand til stasjonene.

70 prosent bor nærmere enn tre kilometer.

Venstre vil vente og se

Venstre kjører ikke etter samarbeidspartiene Høyre og FrP på innfartsparkeringene.

Venstres nestleder i MIK, Johan Malvik.

Venstres nestleder i MIK, Johan Malvik.

Foto: Knut Bjerke

– For vår del mener vi det er tidlig å skyte ned forslaget allerede nå. Dette er en førstegangsbehandling, og strategien skal ut på høring. Det er flere grunner til at det kan være fornuftig å innføre en viss avgift på innfartsparkeringene. Dette bør debatteres og belyses gjennom høringen, sier Venstres Johan Malvik, som er nestleder i MIK.

Dag Egil Strømme peker på at Høyre er villig til å se på de andre punktene og forslagene i strategien og at det legges ut på høring og behandles videre politisk.

Frps Geir Homlund mener plassene langs T-banen bør få et system som registrerer kollektivbrukerne.

– De som bruker plassene uten å benytte T-banen bør betale avgift slik at parkeringen ikke okkuperes av andre brukere, sier Holmlund.

MDG har ennå ikke tatt stilling til parkeringsstrategien som skal opp til 1.-gangsbehandling torsdag.

– Vi kommer tilbake til dette, sier MDG gruppeleder, Hans Rugset.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.