Skip to main content

Jobber videre med rushtidsbom

En rushtidsbom på Fekjan kan bli satt opp ved Bellevue-bygget bortenfor krysset med Nesbruveien. Bommen vil kunne stenges i rushtiden på morgenen inn mot Sandvika og Oslo, og i rushtiden på ettermiddagen i retning Holmen.

FOTO: KARL BRAANAAS

Både Ruter og fylket går inn for rushtidsbom på Fekjan. Viken vil over sommeren ta opp saken med Asker kommune.

Det fremgår av et svar fra fylkesråd for distrikt og fylkesveier, Olav Skinnes (Sp), på et skriftlig spørsmål fra fylkestingsrepresentant Finn-Erik Blakstad (V) i juni.

Blakstad skrev at fylkesveien på strekningen fra Holmen til Slependen er det farligste stedet å sykle i Asker, særlig langs Fekjan, som går mellom Holmensenteret og krysset med Nesbruveien ved Bellevue. 

– Det er blandet gang- og sykkelvei og en stor mengde utkjøringer fra sideveier hvor det er dårlig sikt. Er fylkesråden positiv til å igangsette et analyseprosjekt for hvordan man kan bedre trafikksikkerheten for syklister langs fylkesvei Fekjan på kort, mellomlang og lang sikt? spurte Blakstad.

Vil diskutere

 – Fylkeskommunen har tidligere foreslått å sette opp en rushtidsbom på Fekjan. Tiltaket er nå også foreslått av Ruter i en rapport om bussfremkommelighet i Asker. Vi vil drøfte med kommunen om det er aktuelt å gå videre med forslaget, skriver Skinnes i sitt svar. 

Han forteller at Viken samtidig jobber med å bedre forholdene flere steder langs veien, blant annet der en alvorlig sykkelulykke skjedde 2. juni.

Forslaget om rushtidsbom var nylig oppe i formannskapet i Asker.

Som i Bærum

Njål Vikdal (V) fra Asker er vararepresentant i fylkestinget og komité for samferdsel i Viken samt kommunestyrerepresentant i Asker. Han synes svaret fra Skinnes er positivt. 

Vikdal mener det aktuelle er en bom rett sør for krysset med Nesbruveien og at bommen stenges i én retning et par timer morgen og ettermiddag på hverdagene, for eksempel innover kl. 07.00-09.00 og utover kl. 15.00-17.00.

– Bærum har flere slike rushtidsbommer, og det naturlige vil være å gjøre det på samme måte i Asker som i Bærum, sier Vikdal.

– En rushtidsbom på Fekjan vil sannsynligvis ikke føre til særlig mer kø på E18 samtidig som både trafikksikkerhet og fremkommelighet for busser og syklister langs Fekjan blir betydelig bedre, sier Njål Vikdal (V).

FOTO: KARL BRAANAAS

Busser og syklister

– Det er ikke en kampsak for oss å gjøre det vanskeligere for folk, og vi har ikke landet i denne saken. Men en rushtidsbom på Fekjan vil sannsynligvis ikke føre til særlig mer kø på E18 samtidig som både trafikksikkerhet og fremkommelighet for busser og syklister langs Fekjan blir betydelig bedre, sier Vikdal.

Spørsmålet om rushtidsbom på Fekjan ble diskutert politisk i Asker kommune og daværende Akershus fylke i 2017/18, men politikerne satte bom for et forslag om prøveprosjekt.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.