Skip to main content

Frykter ny veikollaps – vil droppe løsning for fotgjengere

Et stort hull ble resultatet da Slemmestadveien kollapset i slutten av juli 2020.

Et stort hull ble resultatet da Slemmestadveien kollapset i slutten av juli 2020.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

Myke trafikanter får heller ikke i fremtiden krysse under Slemmestadveien ved Rortunet, om kommunen får viljen sin. Politikere er kritiske.

Saken om planfri kryssing i tunnel eller ei, under den sterkt trafikkerte fylkesveien, ble behandlet i det politiske møtet i utvalg for plan og byggesak onsdag kveld.

Kommunedirektør Lars Bjerke frarådet på forhånd å gå for kryssing i kulvert, det vil si undergang. Bjerke viser først og fremst til dårlige grunnforhold på stedet.

– Det er store utfordringer med å få til en planfri kryssing under Slemmestadveien og samtidig sikre områdestabilitet og få på plass nødvendig infrastruktur i bakken, heter det i saksfremlegget til det politisk møtet.

Frykter ny kollaps

Området det er snakk om, ligger rett ved Rortunet i Slemmestad og stedet der Slemmestadveien raste ut sommeren 2020. I saksfremlegget viser Bjerke til denne hendelsen.

– Skredhendelsen i juli 2020, der cirka 40–50 meter av Slemmestadveien skled ut, har skjerpet oppmerksomheten rundt risikoen for nye utglidninger. Veiplanleggerne fra utbygger, kommune og fylkeskommune har oppnådd faglig enighet om å anbefale beslutningstagere om at videre arbeid med å forsøke å etablere en kulvert ved krysset bør skrinlegges, skriver kommunedirektøren.

Her, ved den nye utgaven av Rortunet, blir det ikke undergang for myke trafikanter, med mindre politikerne til slutt velger å gå imot kommunedirektøren.

Her, ved den nye utgaven av Rortunet, blir det ikke undergang for myke trafikanter, med mindre politikerne til slutt velger å gå imot kommunedirektøren.

Foto: MARIT HELLAND

Alle imot

I saksfremlegget står det også:

– Slemmestadveien må heves for å få plass til kulvert. Det er svært uheldig å laste tunge masser på dårlig byggegrunn. Det vil bli svært kostbart å bygge kulvert.

I utvalgsmøtet onsdag ble det klart at ingen av politikerne deler kommunedirektør Bjerkes syn:

Marit Helene Meyer (V) ga uttrykk for at hun mener at det fortsatt er håp for en kulvertløsning. Hun sammenlignet situasjonen med Gjellumkrysset i Heggedal, der hun mener det har vist seg vanskelig å få til noe annet enn kryssing over veibanen.

– I Heggedal har toget «litt» gått, sa Meyer – og viste til at det i Slemmestad fortsatt er en prosess og dermed muligheter for å få til noe.

Utvalgsleder Håvard Vestgren (H) konstaterte at kommunedirektøren og politikerne hadde vidt forskjellig syn i saken.

Utvalgsleder Håvard Vestgren (H) konstaterte at kommunedirektøren og politikerne hadde vidt forskjellig syn i saken.

Foto: KJETIL OLSEN VETHE

– Vi bør gjøre det klart at vi vil ha kulvert, sa Frps Trond Røed.

– Fortsatt lysregulering på stedet vil skape en propp som gjør at ingen kommer seg dit de vil, sa Aps Ragnhild Male Hartviksen, mens utvalgsleder Håvard Vestgren fra Høyre til slutt konkluderte med at det, etter debatten, ble tydelig at utvalget ønsker at myke trafikanter skal kunne gå under, og ikke oppå, Slemmestadveien.

Det gamle Rortunet er for lengst revet, og det bygges nå et helt nytt og større, samt høyere, kjøpesenter, med leiligheter på toppen. Prosjektet er første ledd en del av utvidelsen og fornyelsen av Slemmestad sentrum. Med utvidelsen spås også en vesentlig trafikkøkning i området, både med bil, buss og andre transportmidler.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.