Skip to main content

Ett skritt nærmere ny bro til Nesøya

Cecilie Lindgren fra Nesøya er glad for at det nå ser ut som at det 60 centimeter brede gangfeltet vil erstattes med en egen gang- og sykkelbro.

Cecilie Lindgren fra Nesøya er glad for at det nå ser ut som at det 60 centimeter brede gangfeltet vil erstattes med en egen gang- og sykkelbro. 

Foto: KARL BRAANAAS

Den nye gang- og sykkelbroen til Nesøya har nå gått gjennom første runde hos politikerne. Men det er fortsatt usikkert hva den endelige prislappen blir. 

Prosjektet med å få ny gang- og sykkelbro til Nesøya startet i 2019. Den nåværende betongbroen er fra 1957, der et 60 centimeters fortau på hver side av den smale veien er det eneste som er tilgjengelig for gående og syklende. 

Reguleringsarbeidet startet allerede i 2019, så det har tatt tid å planlegge det kommende arbeidet. 

– Plankonsulent var på plass allerede i juni 2020, og planinitiativ ble sendt inn til planavdelingen den 18.08.2020. Men det tar alltid tid for å utarbeide en reguleringsplan, og det tar også tid før en ferdig utarbeidet reguleringsplan kan førstegangsbehandles, opplyser Yuan Tian i avdeling for prosjekt og utvikling i Asker kommune. 

Dette utsnittet viser hvilke områder som vil bli berørt av en ny gang- og sykkelbro.

Dette utsnittet viser hvilke områder som vil bli berørt av en ny gang- og sykkelbro. 

Foto: ASKER KOMMUNE

Men nå er det altså bevegelse. 

– Innbyggerne her har vært tålmodige lenge. Nå er det viktig at de nesten 5.000 innbyggerne på øya får en tryggere fremkommelighet, sier Nesøya-beboer og Høyre-politiker Cecilie Lindgren. 

Dagens bro tilfredsstiller ikke kravene til trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister. Det er også den eneste forbindelsen mellom Nesøya og fastlandet, så kommuneadministrasjonen betegner situasjonen som sårbar. 

– Den nye broen vil også kunne bli tatt i bruk av nødetatene ved behov, så planene ivaretar beredskapsplanen i kommunen, sier Lindgren. 

Usikkert kostnadsbilde

Formannskapet i Asker kommune var enige i at det nå er på tide å komme ett skritt videre med den nye broen. I tirsdagens møte vedtok de reguleringsplanen som nå sendes ut på høring. Det er satt av 31,6 millioner kroner i Handlingsprogrammet til broen som skal bygges i stål. 

Kommunedirektør Lars Bjerke sier det planlegges for byggestart høsten 2023.

Kommunedirektør Lars Bjerke sier det planlegges for byggestart høsten 2023. 

Foto: TRINE JØDAL

– Planen er at byggingen skal starte neste høst. Slik det ligger nå, vil prosjektet bli gjennomført som planlagt med en ferdigstillelse årsskiftet 2023/24, kommenterer kommunedirektør Lars Bjerke i Asker kommunen. 

Han har tidligere uttalt til politikerne at flere store byggeprosjekter kan bli utsatt eller endret på grunn av høye byggekostnader. Nesøybroen ble da trukket frem som et eksempel på et prosjekt som kunne bli satt på vent

Gang- og sykkelbroen til venstre vil gå parallelt med dagens bro. Her sett fra undersiden mot Nesøya.

Gang- og sykkelbroen til venstre vil gå parallelt med dagens bro. Her sett fra undersiden mot Nesøya. 

ILLUSTRASJON: NORCONSULT

– Det er fortsatt et tema. Vi vil vurdere dette i alle prosjekter der det ikke er inngått kontrakt. Svaret om priser får vi først bekreftet gjennom en anskaffelse i markedet som gjennomføres til høsten, poengterer han. 

– Handler om sikkerhet

Til syvende og sist er det politikerne i Asker som bestemmer hvordan pengene skal disponeres. 

– Slik jeg ser det, er dette en av de viktige tingene å prioritere. Dette handler om sikkerhet, det er veldig mange som sykler her, det er også skolevei for de som går på ungdomsskolen, sier Cecilie Lindgren. 

– Det vil også gjøre det lettere å velge sykkel i fremtiden, det er i tråd med kommunens bærekraftsarbeid, sier hun. 

Rett over hodet på Cecilie Lindgren vil det nå komme en egen buet bro for gående og syklende.

Rett over hodet på Cecilie Lindgren vil det nå komme en egen buet bro for gående og syklende. 

Foto: KARL BRAANAAS

For utenforstående kan prislappen på 31,6 millioner høres lite ut når det er snakk om en fire meter bred bro som skal gå i en bue parallelt med dagens forbindelse. 

– Det er faget som beregner prislappen. Hvis dette er summen de har kommet frem til, har jeg ingen kommentar til det. Jeg tenker også at det er viktig at det arkitektoniske må bli vakkert og stå i stil med dagens bro. Dette er ett av kjennemerkene på øya vår, sier Lindgren.

Nå er hun glad planene skal ut på høring slik at innbyggerne har anledning til å komme med innspill. Kommunen har kontakt med tre grunneiere som vil bli berørt av byggingen. Ifølge saksdokumentene stiller de seg positive til utførelse av tiltaket. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.