Skip to main content

Bomoverskudd tross færre passeringer

Tiltak som finansieres av Oslopakke 3, er ikke truet fordi færre kjører gjennom bomringen.

Nylig la Fjellinjen frem tall som viste en nedgang på 4,2 millioner passeringer i 2018 sammenlignet med 2017.

På samme tid har antall passeringer med elbil økt med 7,4 millioner, og det er en oppgang på hele 62,8 prosent siden 2017. Elbiler kjører gratis gjennom bomringen frem til 1. juni.

Men nedgangen i antall passeringer bekymrer ikke Terje Rognlien, som leder sekretariatet for Oslopakke 3.

– Nedgangen er innenfor det vi har kalkulert med, forsikrer han. Inntektene fra Oslopakke 3 finansierer både Fornebubanen og ny E16. Og selv om færre biler passerer bomringen, ligger Fjellinjen an til å levere et bedre driftsresultat for 2018 enn 2017.

Endrer autopassavtalen

– Det skyldes takstøkningen vi gjennomførte 1. oktober 2017, forklarer kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen.

Fra 15. januar 2019 endres avtalebetingelsene for Fjellinjens autopass-avtaler. Lyssignaler ved bomstasjoner skal fjernes i 2019, og fjernes derfor også fra avtalebetingelsene.

Personvernbestemmelsene i avtalen endres for å ivareta den nye personvernloven som trådte i kraft i juli 2018.

Les flere artikler