Skip to main content

Ber om mer tid til E18-løsning

Anette Solli, Høyres gruppeleder i fylkestinget, sier forhandlingene om ny E18 er vanskelige, men tror at de skal resultere i et forslag som kan bli behandlet i Stortinget før sommeren.

FOTO: PRIVAT

Forhandlingspartene ber om mer tid til å forhandle om E18 og Fornebubanen. 

Fredag møttes partene nok en gang til forhandlinger om Oslopakke 3, inkludert E18 og Fornebubanen. Det skjedde etter at onsdagens forhandlingsmøte strandet. Fredagens møte skulle vært gjennomført som et fysisk møte i lokalene til Vegdirektoratet, men også dette måtte gjøres som et videomøte på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset.

Etter det fire timer lange forhandlingsmøtet var partene enige om å be om mer tid fra Stortinget og Samferdselsdepartementet i et håp om å finne en løsning. I utgangspunktet var deadline for å oppnå enighet neste fredag, men det er denne partene nå ønsker å skyve på.

Stortinget har tidligere krevd at forhandlingene måtte være ferdig innen påske, for å rekke behandling av saken i løpet av vårsesjonen. Selv om partene nå ber om mer tid, er målet fortsatt at Stortinget gjør sitt vedtak innen sommerferien. 

«Vanskelige»

Anette Solli, fylkestingsmedlem og gruppeleder for Høyre, beskriver forhandlingene som vanskelige.

– Partene har jo et veldig forskjellig utgangspunkt, med byrådet i Oslo som ikke ønsker ny E18 i det hele tatt, sier Solli, som representerer Viken Høyre i forhandlingene.

– Men det er likevel en vilje til å forhandle, og det er veldig bra, sier hun.

Den tidligere fylkesordføreren i Akershus tror at partene skal klare å bli enige om et forslag til proposisjon som kan behandles i Stortinget i vårsesjonen: – Jeg har et håp om at vi skal klare å holde tidsfristene slik at det lar seg gjøre.

Anette Solli har jobbet lenge med E18-prosjektet og sier at det fra hennes parti er et krav om at traseen skal i tunnel der det fra før er planlagt, og at det skal være tre felt i hver retning, samt de tenkte kollektivfeltene og gode løsninger for sykkel og gange.

– Gjønnesdiagonalen og Vestre lenke på Fornebu er også noe vi må ha på plass.

– Kan det bli et resultat at en billigere og mer enkel utgave av E18 blir vedtatt?

– Det kan jeg ikke utelukke, men punktene som er allerede er nevnt over, er noe vi kommer til holde fast på. Men vi kommer ikke til å sitte og si at det og det lokket må vi ha.

  • I vinter har det pågått flere forhandlinger og diskusjoner for å løse striden om ny E18 vest for Oslo.
  • Oslopakke 3-forhandlingene handler om en revidering av planene for utbygging og finansiering av samferdsel i Oslo-området. Partene er staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune.
  • Byvekstavtale Oslo og Akershus (nå Viken) omfatter også staten, Oslo og Viken samt kommunene Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo.
  • Den nye E18 skal gå gjennom Asker og Bærum. Likevel er altså Bærum ikke part i Oslopakke 3, mens Asker hverken er med i Oslopakke 3 eller Byvekstavtalen.
  • Saken «Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus», proposisjon 38 S, ble oversendt fra regjeringen ved daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Stortinget rett før jul. Dale uttalte da at «ingenting kan lenger stoppe ny E18».
  • Det foreligger nå ingen dato for når saken ventes behandlet i Stortinget, men Stortinget opplyser at komiteen har frist til 21. april med å avgi sin innstilling.

Vil ikke spekulere 

– Nå opplever jeg vi er i gang med de ordentlige forhandlingene. 

Det sier fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin Haug, til Budstikka. 

– Tror du på en løsning for E18, Fornebubanen og Oslopakke 3?

– Siden vi nå er i en forhandlingssituasjon, ønsker jeg ikke å gå inn og spekulere noe rundt detaljer i dette. 

– Er det realistisk å bli enige? Eventuelt før sommeren? 

– Siden vi nå forhandler, ønsker jeg ikke å si noe om dette. 

– Hvordan er forhandlingsklimaet?

– Det er en spesiell situasjon siden det er koronatider, og vi må forhandle virtuelt. Men alle er jo nå innstilt på å forhandle. 

– Hva er den største utfordringen?

– Den største utfordringen er å få til en totalpakke som treffer alle de målsettingene man har både regionalt og nasjonalt, sier Robin Haug. 

Stor usikkerhet

Forhandlingene rundt ny E18 har vært preget av svært stor usikkerhet. Like før jul varslet daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han ville trumfe gjennom bompengeproposisjonen sammen med de øvrige regjeringspartiene. Dale garanterte at ikke noe kunne stoppe E18.

Kort tid etter forlot Frp regjeringen, og partiet ville ikke lenger forplikte seg til å stemme for finansieringen i Stortinget.

I midten av februar ble det ytterligere usikkerhet, da fylkesrådet i Viken trakk sin del av garantien, en garanti som ble vedtatt av Akershus fylke.

Siden har staten, Oslo kommune og Viken fylkeskommune forhandlet om en Oslopakke 3 med et mål om å oppnå lokal enighet.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.