Skip to main content

Bærum skal utrede garanti for ny E18 frem til Ramstadsletta

Bærum kommune kjemper for å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta.

Bærum kommune kjemper for å bygge ny E18 helt frem til Ramstadsletta.

ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Bærum kommune skal utrede om de kan garantere for låneopptak for å sikre at ny E18 bygges helt frem til Ramstadsletta.

Dette ble vedtatt av Bærum formannskap i et ekstraordinært møte onsdag ettermiddag. Vedtaket ble fattet mot de tre stemmene fra Rødt, MDG og Frp.

– Det er viktig at vi i Bærum nå viser de viljeserklæringene vi har til å legge frem løsninger for E18 til partene som forhandler om Oslopakke 3, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) ved innledningen av møtet.

Dette er vedtaket:

  • Det bes om at kommunedirektøren til formannskapets neste møte utreder og legger frem en sak som beskriver hvilket handlingsrom Bærum kommune kan ha for å realisere E18 helt frem til Ramstadsletta i tråd med kommunestyreflertallets vilje, dersom det ikke oppnås enighet om ny Oslopakke 3-avtale eller enighet om kun å bygge ny E18 frem til Strand.
  • Kommunedirektørens utredning bes uttrykkelig belyse kommunens adgang til å vurdere å avgi selvskyldnergaranti for bompengeselskapets låneopptak i henhold til kommuneloven § 14–19 for å sikre bygging av strekningen fra Strand til Ramstadsletta, dvs. Høviktunnelen.
  • I formannskapets møte understreket ordfører Lisbeth Hammer Krog at saken ikke dreier seg om at Bærum kommune skal overta ansvaret for å finansiere veiprosjektet. Det dreier seg utelukkende om å utrede muligheten for at kommunen kan støtte bompengeselskapets låneopptak med en garanti.
  • Utredningen vil forhåpentligvis belyse hvilke reelle valgmuligheter kommunestyret i Bærum har til å fatte beslutninger som kan gi grunnlag for å realisere E18 helt frem til Ramstadsletta.
  • Ordføreren påpeker at innspillet er ment som en konstruktiv løsning fra et politisk flertall i Bærum som ønsker å sikre et prosjekt som har solid lokal forankring, både hos innbyggere, næringsliv og folkevalgte.

- Helt hinsides fornuft

MDGs Signe Bakke Sølberg markerte sin motstand mot E18-utredningen i klare ordelag ved å uttale at Bærum undergraver hele forhandlingsmandatet for Oslopakke 3 gjennom å drive egne sideforhandlinger.

En kommunal garanti til en riksvei er helt hinsides fornuft i den økonomiske krisen vi står i lokalt, sier Bærum MDGs Signe Bakke Sølberg.

En kommunal garanti til en riksvei er helt hinsides fornuft i den økonomiske krisen vi står i lokalt, sier Bærum MDGs Signe Bakke Sølberg.

Foto: KARL BRAANAAS

Hun utdyper dette overfor Budstikka rett etter møtet:

– Det er ikke vedtaket i seg selv det er noe galt med, men tidspunktet det kommer på og hele prosedyren rundt. Dette kunne Høyre utredet for lenge siden, de hadde ikke trengt å vente til helt i sluttinnspurten av O3-forhandlingene. Jeg forstår likevel godt at de ikke har spurt før, siden vi ikke har råd til det. Uansett hva som foregår inne i forhandlingsrommet, virker dette som et innspill som først og fremst er ment å forstyrre. En kommunal garanti til en riksvei er helt hinsides fornuft i den økonomiske krisen vi står i lokalt, sier Sølberg.

Budstikka kommer tilbake med mer.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.