Skip to main content

Anbefaler å fjerne elbilfordeler

– Jeg er positiv til tanken om et veiprisingssystem, men det vil ligge noen år frem i tid, sier samferdselsministeren. 

Foto: KARL BRAANAAS

Ekspertutvalg mener dagens fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter bør avvikles. Utvalget vil også fjerne timeregler og maksgrenser. 

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fikk mandag overlevert en rapport fra ekspertutvalgets leder Annegrete Bruvoll, partner i Menon Economics.

Hun anbefaler å avvikle elbilfordelene i bomringene. 

– Både fordi elbiler bidrar til problemer som kø og støy på samme måte som fossil-kjøretøy, og fordi det vil gi bedre inntekter i bomringene, sier Bruvoll til NRK. 

Budstikka har forsøkt å komme i kontakt med Bruvoll, uten hell. 

Møter utfordringer

Tall fra Norsk elbilforening viser at elbilbestanden i Norge har steget fra 3.347 i 2010 til 422.588 i 2020. Dette inkluderer ladbare hybrider.

Man kan mildt sagt si at elbiler har blitt populære i Norge, og en av de gode grunnene til å kjøpe elbil har vært gratis eller nesten-gratis bompassering. 

For bompengefinansierte vei- og kollektivprosjekter har det oppstått et problem. For når stadig flere passerer bommene med rabatt, kommer det ikke like mye penger inn som planlagt. 

Utvalget anslår at de samlede årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent frem mot 2030 med dagens politikk. Det vil utgjøre 1,4 milliarder kroner i året. 

Hovedårsaken til det ventede inntektsfallet er at antall elbiler med rabatt i bommene vil øke.

Positiv

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sier samferdselsminister Knut Arild Hareide at det fortsatt er mange oppgaver som må løses.

– Vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier Hareide.

Videre forteller han at han synes det er et godt forslag å se nærmere på hvordan innkrevingen kan innrettes for å sikre stabile inntekter og at byene våre utvikler seg i en miljøvennlig retning. 

– Jeg er positiv til tanken om et veiprisingssystem, men det vil ligge noen år frem i tid. Jeg tror likevel det er lurt å utrede veiprising nærmere, og så får vi ta debatten om hvordan et slikt system må innrettes slik at det fungerer godt og at det ivaretar viktige elementer som personvern, sier Hareide i pressemeldingen.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.