Rykkinn er på mange måter et svært vellykket boområde. Folk trives. Mange har utviklet en egen Rykkinn-identitet.

Nå er det drøyt 50 år siden Rykkinn ble etablert. Etter noen år med innledende problemer, har samfunnet for lengst satt seg.

Idrett og kulturliv blomstrer. Nye skoler har kommet og kommer. Tilgangen til naturen er god.

To ting mangler; skinnegående transport og møteplasser.

Les også

Tåler Rykkinn flere boliger?

Forlengelsen av T-banen til Rykkinn kan vi trolig glemme de nærmeste tiårene. Bærum står neppe først i køen etter at Fornebubanen har blitt realisert.

Møteplasser derimot burde være en relativt enkel sak.

Vi har i dag et lokalt kjøpesenter som fungerer sånn passe. Butikktilbudet er for så vidt greit, men senteret har ingen møteplasser. Senteret har intet torg. Torg har vært sentralt i alle byer siden antikken.

Senteret har heller ingen ordentlig restaurant. Hvilken by i Norge med 9.200 innbyggere har ikke et serveringstilbud hvor folk kan møtes også på kvelden, ta seg en øl og en matbit?

På Rykkinn-senteret ligger to sentrale offentlige tilbud i kjelleren frakoblet senteret. Biblioteket og grendehuset, med Rykkinn Frivilligsentral, burde ligge i kjernen av senteret.

Les også

Bekymring for utbygging er ikke noe nytt

Kommunen eier i dag disse kjellerlokalene. Kommunen kunne bidra til at offentlige tjenester ble lokalisert sentralt på senteret.

En utvikling av Rykkinn senter kan gi Rykkinns befolkning tilbudene de mangler. Vi er kjent med at Rykkinn Senters eier ønsker å utvikle senteret. Disse planene burde muliggjøre torg, kommersielle møteplasser og rom for frivillighet og offentlige tjenester sentralt i senteret.

En slik utvikling kommer neppe uten at det også bygges boliger tilknyttet senteret. Dette tenker vi er positivt og vil bidra til å skape mer liv gjennom døgnet.

Vi tenker at planene gir store muligheter til å bidra til et bedre og mer sosialt liv på Rykkinn, og at vi her har en anledning hvor vi som bor på Rykkinn sammen med kommunen og senterets eier kan gi Rykkinn et løft.