Den siste tiden har det blitt en stor debatt rundt russetiden og kommunens innblanding. Her sporer debatten helt av.

Å fokusere på kommunal «ansvarsfraskrivelse» blir merkelig når russetiden ikke er kommunens ansvar. Russetiden er privat, og det skal vi russ være glad for. Det finnes mange grunner til at kommunen ikke skal ha ansvar for russetiden.

Les også

Hvor er viljen til å løse russe-problematikken?

Argumentasjonen om at kommunen ikke skal arrangere fest, er forståelig, men egentlig irrelevant for russen. Det som har noe å si for oss, er hvor kontrollert vi som russ ønsker å bli.

For om man skulle hatt en offentlig innblanding, enten fra kommunen eller fylkeskommunen, vil det sannsynligvis komme med sterke føringer.

Det ville vært synd. Russetiden er en særnorsk tradisjon som har røtter tilbake til 1905. Det har alltid vært vi russ som har tatt ansvar selv og i samråd med kommersielle og offentlige aktører stått for feiringen. Dette burde vi klare fremover også.

Hvis vi legger ansvaret for russetiden over på det offentlige, er jeg bekymret for tradisjonens fremtid.

Den siste tiden har en motstand mot russetiden kommet frem hos enkelte politikere og maktpersoner. Flere politikere ønsker å kontrollere russetiden, og flere ønsker å forby russebusser.

Enkelte lærere og skoler går også inn for å kontrollere og styre russetiden. Noen har til og med gått så langt at de bortviser elever som går med russeklær.

Slike innblandinger i russetiden er problematiske. Heldigvis har disse i dag liten makt over russetiden. Slik burde det fortsette å være.

Fellesskap og samhold er alltid viktig, men kanskje spesielt i russetiden. Det har enkelthendelser presentert i media vist oss.

Den beste løsningen for å motvirke utenforskap er at russen selv står for arrangementer og feiringen. Kunne man vedtatt at alle skulle blitt inkludert, hadde politikerne selvfølgelig gjort dette.

Hvis vi legger ansvaret for russetiden over på det offentlige, er jeg bekymret for tradisjonens fremtid.

Dessverre er det mye mer komplekst enn som så. Inkludering kan ikke tvinges ned over ørene på russen, vi må faktisk gjøre det selv.

Dialogen mellom kommunen og russepresidentene som har vært, er en god start.

Les også

Kommentar fra en som faktisk var til stede

Det er ingen ting som står i veien for at kommunen kan bidra med tilrettelegging. Slik jeg oppfattet politisk ledelse, er det en rolle de var forberedt på å fylle.

Fremover håper jeg at dialogen mellom russen og kommunen fortsetter, og at man ser på måter russen i Bærum kan organisere seg bedre på.

En løsning her kan være et uavhengig russestyre i Bærum. Da ville det vært klart hvor ansvaret ligger, og vi slipper politisk og ideologisk styring av russetiden.

Les også

Hæ? Russefeiring i kommunal regi?