Skip to main content

Ikke vær redd for å søke helsehjelp

RUS: Antall ungdommer som bruker rusmidler, øker på videregående. Her fra russens feiring natt til 16. mai et tidligere år.

Blir du akutt forgiftet, ta kontakt med helsepersonell, også om du har tatt illegale stoffer, råder politiet.

Politioverbetjent Ole Magnus Jensen forteller at de tar folk for bruk av ulovlige rusmidler hver russetid etter å ha hørt rykter eller bestemte tips.

Jensen forteller at man likevel ikke må være redd for å søke medisinsk hjelp om man skulle oppleve en akutt forgiftning om man har ruset seg.

– Om man opplever en akutt forgiftning, må man oppsøke akutten eller legevakt, forteller overbetjenten.

Helsepersonell har taushetsplikt – så aldri vær redd for å tilkalle medisinsk hjelp, påpeker han.

Jensen har også en oppfordring til alle foreldre:

– Det viktig at foreldrene er tilgjengelig om det skjer uønskede hendelser. Det er viktig, selv om barna er over 18 år, understreker han.

Foreldre med bussruss bør ha kontakt så de kan dele på eventuelle oppgaver, som henting.

Mer rus her

Ungdom i Asker og Bærum har et rusbruk som ligger høyere enn gjennomsnittet i Norge, ifølge den siste Ungdata-rapporten, fra 2017. Fra å ligge rundt snittet over bruk av alkohol og cannabis i ungdomsskolen, drar kommunenes unge fra resten av landet på videregående. I rapporten kommer det frem at 87 og 85 prosent i hhv. Asker og Bærums 3.klassinger på videregående hadde vært beruset på alkohol det siste året, snittet i landet er 75 prosent.

SLT-koordinator i Asker, Lars Sjøløkken, mener det ikke er urimelig å se at økningen i rusbruk i 3.klasse på videregående, som et resultat av russetiden. (SLT = samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet, red.anm.)

Men verken politiet eller SLT-koordinator i Asker kommune, Lars Sjøløkken, ser en alarmerende utvikling i ungdommens rusvaner.

Cannabis er det mest utbredte ulovlige rusmiddelet i Asker og Bærum; 3 og 4 prosent av ungdomsskoleelevene fortalte at de hadde brukt dette i løpet av 2017.

I tredje trinn på videregående hadde andelen økt til 28 og 33 prosent. I Norge lå snittet på 17 prosent.

Ta praten

Om en som foreldre ikke har pratet med poden om rus, bør man komme mer på banen i russetiden.

– Legg opp til en åpen og oppriktig samtale med ungdommen, det er mer fruktbart enn å skulle gå inn med en konfliktorientert tilnærming, råder Sjøløkken.

En god dialog kan sette holdninger for bruk av rusmidler og ruste ungdommen mot et eventuelt press for å si «ja» til ulovlige rusmidler.

Kommunene har også et støtteapparat foreldre kan ta kontakt med.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.