Forslag om bom i Vollsveien lagt på is

Det kommer ikke noe forslag om rushtidsbom i Vollsveien med det første.