Fjordrommet ødelegges av bro

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Innspill. Indre Oslofjord, vårt nære og vakre rekreasjonsområde, vil ødelegges av den planlagte 4 km lange broen mellom Digerud i Frogn og Båtstø i Røyken.

DEL

Broen går over Håøyas nordende og vil berøre naturvernområder som Søndre Håøya, Gråøya og Sundbyholmene.

Dette blir som å anlegge en firefelts motorvei gjennom Nordmarka. Det fantastiske fjordlandskapet, vekslende mellom fastland, fjord og øyer, ødelegges visuelt.

Artsmangfoldet med planter og dyr belastes, havørn, fiskeørn og ynglende gaupe forstyrres. Stillheten byttes ut med kontinuerlig støy fra 24.000 biler og trailere i døgnet.

Hele fjorden vil belastes med inngrepet, og fjordturen til holmer og skjær vil få et helt annet innhold enn tidligere.

Dette unødvendige marerittet er en irreversibel prosess, om det blir realisert.

Statistikk fra Statens vegvesen forteller at Oslofjordtunnelen, på tross av flere hendelser, er sikrere enn en firefelts motorvei, broer og andre norske tunneler generelt.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Bilkjøring krever mer enn 150 menneskeliv hvert år i Norge. Skal du først kjøre bil, betyr det at Oslofjordtunnelen er ett av de sikrere alternativene, selv med dagens ene løp.

Om det blir bro, vil det sannsynligvis bli flere ulykker enn med en toløps tunnel, dette er det store paradokset.

Mye av utrygghetsfølelsen med tunnel kan ifølge Sintef reduseres ved et ekstra tunnelløp, rømningsveier, god brannsikring og estetisk utforming.

Med et ekstra løp vil Oslofjordtunnelen bli en av Norges sikreste veistrekninger. Prisen for dette beløper seg til en tredel av kostnadene for å bygge en bro.

Artikkeltags