Det var med undring vi kom over en annonse på Finn om muligheter for leie av lagerrom i fjøset på Skaugum med en takhøyde vi ikke kjente oss igjen i.

Vi forsto da at her var det gitt tillatelse til en riving og ombygging vi ikke hadde fått med oss. Det viste seg da når vi prøvde å finne ut av dette, at denne saken var unntatt offentlighet. Det eneste som er åpent er at Landbrukskontoret har anbefalt at det kan gis midlertidig dispensasjon fra landbruksformål for gjeldende bygning frem til 2031.

Når denne saken har blitt godkjent, betyr det at det er gitt klarsignal fra Asker kommune, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren. For vi går ut fra at den har vært igjennom de vanlige kanaler for en slik søknad.

Det er lett å forstå at disse instansene pluss tiltakshaver, som er Det Kongelige Hoff, vil at dette skal ordnes i stillhet. Men det er vel mulig at det er flere enn oss som synes at det i en slik sak burde være en åpen prosess.

En skal ikke glemme at det skapte sterkt engasjement, da kong Harald på begynnelsen av 1990 tallet søkte om å flytte fjøset til nåværende beliggenhet, altså ut i det som var LNF-område og kulturlandskap. Det var mange meninger om det den gangen. Og så vidt vi husker ble det vel gitt en dispensasjon fra Landbrukskontoret den gang også. Men det er en annen sak å få etablere en driftsbygning i LNF-område og kulturlandskapet enn et ruvende lagerlokale på samme tomta.

For oss er det viktig å si at for oss som er opptatt av landbruksnæringen var vi utrolig glade for at kong Harald valgte å satse på melkeproduksjon og å bygge nytt fjøs som ble tatt i bruk i 1992.

Og det er ikke til å komme bort fra at vi var ganske skuffet da nåværende eiere avviklet melkeproduksjonen i 2010.