Skal sjekke langt tilbake

Eksperthjelp: Rådmann Lars Bjerke vil følge pengene i Risenga Barnehage.

Eksperthjelp: Rådmann Lars Bjerke vil følge pengene i Risenga Barnehage.

Asker kommune har allerede igangsatt tilsyn med økonomien i Risenga barnehage.

DEL

Rådmann Lars Bjerke har nedsatt et revisjonsteam for å ettergå økonomiske disposisjoner i Risenga barnehage. Teamet består av kommunes egne eksperter på barnehagedrift, lovverk, økonomi og revisjon.

Mulige reaksjoner

– Vi vil gå lang tilbake i tid for å følge pengebruken, sier Bjerke.

LES OGSÅ: – Mener barnehage tilslørte og brøt flere lover

I utgangspunktet er barnehagens drift mål for kommunen som tilsynsmyndighet. På Risenga er økonomien tett knyttet til andre selskaper som i utgangspunktet ikke har noe med den daglige driften av barnehagen å gjøre. Flere av de økonomiske disposisjonene har historikk tilbake til før reglene for offentlig finansiering av private barnehager ble endret i 2012. Disse disposisjonene var det fylkesmannens ansvar å følge opp.

– Vår intensjon er å komme inn i alle sider av selskapsstrukturen rundt barnehagen, sier Bjerke.

Kommunen kan reagere på avvik ved å holde tilbake, eller kreve tilbake pengestøtte. Også politianmeldelse kan bli aktuelt om revisjonsteamet finner det de mener er straffbare forhold.

ADVOKATEN: – Skriver for de spesielt interesserte

Prioriterer øko-tilsyn

Asker kommune har de siste fem årene utført 24 tilsyn og 19 revisjoner i kommunale barnehager. Tilsynene har i stor grad omfattet barnehagens innhold og oppgaver etter barnehageloven. Økonomiske tilsyn har hittil vært få.

Nå opplyser Askers rådmann at økonomiske tilsyn med private barnehager vil gis høyere prioritet fremover.

– Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen, skriver utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i en epost.

Flere vil sjekke

– Det er barnehageeier som skal dokumentere at midler er brukt i samsvar med formålet.

Parr mener kommunene har verktøy for å føre et effektivt økonomisk tilsyn med barnehagenes bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, men at bestemmelsene er ikke helt enkle og spørsmål om lovtolkning oppstår.

– Foreløpig har vi ikke hatt veldig mange saker til behandling hos oss. Det synes imidlertid som om kommunene i vår region i økende grad tar dette i bruk, og det kan tyde på at kommunene ønsker å prioritere økonomisk tilsyn, sier underdirektør Grethe Hovde Parr.

Artikkeltags