Skip to main content

Regjeringen gir klarsignal for Ringeriksbanen

Ringeriksbanen skal starte med en 23,5 km lang tunnel fra Sandvika til Sundvollen.

ILLUSTRASJON: Bane Nor

Den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen er nå vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Dette har vi ventet på lenge, altfor lenge! Men nå er vi over dette hinderet, og jobben kan gå videre. I kveld passer det nok med litt bobler i glasset, folkens, skriver Ringeriksbanens forkjempere Banevoktere på Facebook.

– Dette er strålende nyheter i en krevende tid. Det er utrolig viktig, sier Ringerikes ordfører Kirsten Orebråten (Ap) til Ringerikes Blad.

– Endelig

– Ringeriksbanen har vært utredet og vurdert i 30 år, men nå har vi endelig vedtatt en plan som gjør at prosjektet kan realiseres, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en melding fredag.

– Prosjektet vil redusere togreisen fra Hønefoss til Sandvika til 20 minutter, og reisetiden på Bergensbanen vil være kortet ned med nesten én time. Ny E16 med fire felt på hele strekningen øker også veikapasiteten, som reduserer kø og bidrar til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i meldingen.

– Prosjektet vil redusere togreisen fra Hønefoss til Sandvika til 20 minutter, og reisetiden på Bergensbanen vil være kortet ned med nesten én time, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

FOTO: KARL BRAANAAS

Gamle planer

Planer om en togforbindelse mellom Sandvika og Hønefoss har eksistert i over 100 år. De siste månedene har regjeringen gjentatte ganger lovet en snarlig avklaring uten at noe er skjedd før nå.

Budstikka har omtalt Ringeriksbanen som Norges mest forsinkede togstrekning. Og satireprogrammet Nytt på Nytt i NRK harselerte tidligere i år med de stadige utsettelsene av prosjektet. 

Byggestart i 2022?

Banen skal gi en reisetid med tog mellom Hønefoss og Sandvika på 20 minutter. Togreisen mellom Oslo og Bergen blir redusert med nesten 1 time til 5 timer og 35 minutter. 

Ringeriksbanen skal bygges sammen med en del av nye E16, strekningen fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss, ettersom vei og tog her vil gå ved siden av hverandre. Prisen på Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er per i dag beregnet til 33,9 milliarder kroner.

Byggestart har de siste årene vært satt til 2021/22, men prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane Nor gjorde det tidligere i år klart at det mest realistiske nå er start tidligst i 2022, med ferdigstillelse i 2029.

Fornøyd

– Vi er veldig glade for at vi nå har en vedtatt reguleringsplan. Beslutning om byggestart fattes av Stortinget, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor i en melding.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo er også fornøyd.

– Det er en hyggelig melding i krisetid, og et positivt eksempel som viser at man klarer å tenke langsiktig i denne situasjonen. Vi håper vedtaket bidrar til at fremdriftsplanen for byggingen holdes. Det er viktig å holde tidsplanen, slik at vi raskest mulig får oppleve gevinstene Ringeriksbanen vil gi oss, sier Solli til Budstikka.

Tunnel gjennom Bærum

Ringeriksbanen skal gå i en 40 km dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss. Det starter med en tunnel på 23,5 km fra Sandvika til Sundvollen. Hele strekningen gjennom Bærum vil dermed ligge i tunnel, men banen får et stort anleggsområde ved Bjørnegård skole på Slependen.

Bærum har fått nei på et ønske om en stasjon ved Avtjerna mellom Skui og Sollihøgda, noe som kunne åpne for stor boligbygging i området.

E16-tunnelen under Sollihøgda er et eget prosjekt, som også skal bygges de neste årene. Planlagt byggestart for denne totalentreprisen er ved årsskiftet 2020/2021, med ferdigstillelse i 2024.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.