Tidligere denne måneden sendte Bærum Natur- og friluftsråd et forslag til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 til Bane Nor. Regjeringen har tidligere bestemt at nye E16 og Ringeriksbanen skal planlegges som et fellesprosjekt, og at byggestart for prosjektet vil være i 2021.

Natur- og friluftslivsorganisasjonen argumenterer for at fellesprosjektet må stoppes. I sitt forslag oppgir organisasjonen åtte begrunnelser for hvorfor det bør stoppes.

Et av argumentene er at de mener prosjektet legger opp til å ødelegge verdier som å bevare naturmangfold, kulturminner, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv.I tillegg mener Bærum Natur- og Friluftsråd at muligheten for å få gjennomført prosjektet rent teknisk er høyst usikkert.

LES MER: Naboskepsis til bygging av Ringeriksbanen

Har eget forslag

Organisasjonen kommer også med sitt eget, alternative forslag til prosjektet.

De ønsker at Ringeriksbanen Nord utredes som ringbane for person- og godstrafikk over Nittedal til Hønefoss med tilknytning til Gjøvikbanen.

I tillegg ønsker de at E16 skal fortsette i dagens trasé, men med en ekstra kjørebane. Denne skal brukes ut av Oslo på fredager og inn mot hovedstaden på søndager.

LES OGSÅ: Blir nabo til riggområde

Ringeriksbanen og E16

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E16 skal planlegges som et fellesprosjekt.

Den nye banen skal korte ned reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med en time. Ved ferdigstillelse skal Hønefoss være kun 20 minutter unna Sandvika.

Ifølge Nasjonal Transportplan 2019–2029 blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021. Den nye jernbanen i Bærum vil i sin helhet bli liggende i tunnel, men massetransport og anleggstrafikk vil påvirke flere områder under byggingen.

Tunnelen trenger adkomst-tunneler fra siden mens arbeidet pågår. Det planlegges permanente adkomsttunneler ved Jong, Reverud og Avtjerna.

Stort engasjement

Pressekontakt Harry Korslund i Bane Nor oppgir at de opplever at Ringeriksprosjektet har vekket enormt engasjement blant folk, også blant miljøorganisasjoner og politikere.

Han ønsker ikke å kommentere organisasjonens forslag, men forteller at de trolig vil få svar så på forslaget kort tid etter ferien.