Tanken ble luftet i debatten om Ringeriksbanen i kommunestyret på onsdag.

Bakgrunnen for at saken var oppe er bekymring fra beboere på Jong og Reverud, der Bane Nor skal sprenge ut tverrslag til tunnelen på Ringeriksbanen.

– Hvis man her i stedet for å drive tradisjonell sprengning av tunnel, bruker tunnelboring, trenger vi ikke disse tverrslagene. Vi kan lage rømningsveiene fra innsiden og ut i stedet for fra utsiden og inn, påpekte Harald Sævareid (SV).

Han ser det som vesentlig å legge press på Bane Nor for å få tunnelboring.

– Og når det er så lange tunneler som dette, vil det være økonomisk forsvarlig, og antageligvis gunstig, å velge boring fremfor sprengning. poengterte Sævareid.

Arbeiderpartiets Kjell Maartmann-Moe fulgte opp. Han tok utgangspunkt i at en stor del av massene fra tunnelen skal deponeres på Avtjerna.

Dagsone på Rustan

– Vi kan bruke en dagsone på Rustan og bore tunnelen derfra i begge retninger, slik at massetransporten blir så kort som mulig. Det ville spare lokalsamfunnene på Jong og Tanum for store belastninger, understreket han.

Ole Kristian Udnes (H) viste til at Bane Nors reviderte forslag til reguleringsplan innebærer at det etableres et nytt tverrslag ved Nordby i Skuidalen som legger ganske langt ned mot Bjørum.

Kort avstand til Jong

– Jernbanetunnelen blir 23 km lang. Ser man Ringeriksbanen i et stort perspektiv, er avstanden fra Jong-området opp til det nye tverrslaget på Skui liten, forklarte han.