– Vi samarbeider med Bane Nor om etableringen av hovedkontor for ressursbanken på Avtjerna, forteller næringssjef Tore Gulli.

Bærum Ressursbank er en løsning for fremtidig innsamling, sortering, oppgradering, lagring, ombruk og gjenbruk av nye og brukte ressurser fra infrastruktur-, entreprenør- og byggeindustrien i Bærum. Gulli leder banken.

– Byggingen av Ringeriksbanen blir et stort og viktig prosjekt for oss, understreker kan. På Avtjerna skal stein som sprenges ut av tunnelen sorteres. Den som har god kvalitet skal brukes til andre utbyggingsprosjekter i kommunen.

Økonomisk støtte

– Vi har fått penger fra miljødirektoratet, fordi dette både er klimaklokt og samfunnsnyttig. Det er ikke sedvane at man samarbeider slik kommunen og Bane Nor vil gjøre på Avtjerna, påpeker Gulli.

Etter hvert skal anlegget på Avtjerna også kunne motta masser fra andre prosjekter enn Ringeriksbanen.

– Det vil komme betong fra andre prosjekter. Når ny E18 bygges, skal 6 kilometer motorvei fjernes, forteller Tore Gulli.

Bane Nor la i forrige uke frem forslag til endringer i reguleringsplanene for Ringeriksbanen som berører Avtjerna.

Riggområdet rundt skytebanen er krympet for å øke avstanden mellom riggområdet og naboene. Selve skytebanen er nå tatt ut av planen slik at driften kan fortsette også under anleggsperioden.

Det skal ikke være masselagring eller støyende aktiviteter i dette området, som omtales som «Skytebanen» i planen.

I området som kalles «Avtjerna nord» har Bane Nor trukket adkomsttunnelen lenger bort fra Avtjernamyra.