Takk til alle som holder denne saken varm, senest Liv Nordbye i Budstikka 25. mai. Bygges traseen Sandvika-Hønefoss, vil enda flere linjer måtte kjempe om den begrensede kapasiteten i Oslotunnelen. Det vil sannsynligvis også gjelde godstog, selv om Ringerikstunnelen ikke primært bygges for dem.

Det utredes riktignok ny jernbanetunnel gjennom Oslo, men det vil bli et komplisert og ikke minst svært dyrt prosjekt. «Bergensbanens forkortelse» via Hakadal og Jevnaker utsetter behovet for ny tunnel. Etter hvert som det nye signalsystemet (ERTMS) tas i bruk og videreutvikles, vil det kunne vise seg at ny Oslotunnel kan skrinlegges.

En modernisert Gjøvikbane har betydelig lokaltrafikkpotensial, og godstogene på Bergensbanen vil få en mye bedre trasé enn dagens svært bratte jernbane mellom Roa og Hønefoss. Istedenfor å skade internasjonalt viktige våtmarksområder får man lagt forholdene til rette for mer gods på bane.

Siden det er nok av gode jernbaneprosjekter innenfor det såkalte intercity-triangelet, bør det være uproblematisk å ta seg tid til å utføre en ordentlig konseptvalgutredning for Ringeriksbanen. Hva med å få fortgang på Østfoldbanen, vår potensielt viktigste godsbane.