Naturvernforbundet og Asker og Bærum Historielag uttrykker bekymring for at store deler av naturverdiene i Bærum går tapt som følge av fortetting i de eksisterende villaområdene. De etterlyser virkemidler for å få stanset raseringen av tomter.

Ole Kristian Udnes er leder i planutvalget, og han kjenner godt til problemet.

– Vi har møtt på en rekke profesjonelle utbyggere som ønsker å investere i tomannsboliger på for trange tomter, tomannsboliger som deretter prises og selges som to fullverdige eneboliger. Kreativiteten har vært stor, og det har gått ut over grøntstrukturen på tomtene. Ofte finnes en gammel reguleringsplan som ikke stiller spesifikke krav. Vi har observert dette i Clausenbakken, Ekebergveien, Terrasseveien og flere steder, sier Udnes.

LES OGSÅ: Det må bygges høyere og tettere i Asker

Økte minimumsstørrelsen

Da kommunestyret behandlet kommuneplanen i juni, vedtok de å øke minimumsstørrelsen for tomter til tomannsbolig fra 1200 til 1400 kvadratmeter.

I tillegg blir det nå mulig å stille plankrav ved bygging av tomannsbolig, dersom forholdene tilsier det. Til sammen gjør dette at vi kan verne mer natur på tomtene, sier Ole Kristian Udnes.