Ringeriksbanen har vært lovet fra regjeringer, stortingsrepresentanter og lokalpolitikere fra alle politiske farger. Disse lovnadene har nok en gang uteblitt – på bekostning av lokalsamfunn, kommunene og hjørnestensbedrifter.

Ringeriksbanen har en lang forhistorie som strekker seg helt tilbake til et stortingsflertall fra 90-tallet. Først i 2015 kom derimot friske penger til Ringeriksbanen, noe som ble feiret med brask og bram av den sittende Solbergregjeringen.

Endelig kunne vi se mot en bedre infrastruktur fra Bergen og Hallingdal til hovedstaden. Bare for noen måneder siden erklærte Nye Veier prosjektet for å være «gryteklart». Realisering av prosjektet virket nærmest idiotsikkert.

Slik skulle det likevel ikke bli. Isteden har regjeringen levert et forslag til statsbudsjett som overfører prosjektansvaret for Ringeriksbanen til Bane Nor. Det høres ikke ut som et kutt på papiret, men i realiteten legges prosjektet brakk og fremdriften settes i spill.

Strammere budsjetter krever hardere prioriteringer. Det er derimot urovekkende at regjeringen nå velger å skrinlegge, reversere og utsette samferdselsprosjekter over hele regionen. Det bidrar ikke til mer forutsigbarhet som vi sårt trenger i en uforutsigbar tid.

Hele lokalsamfunnet i Ringerike svarte på signalene som ble gitt fra politisk hold før valget. Bare i Ringerike kommune har det blitt investert hele 3 milliarder kroner i kommunal infrastruktur. Nye skoler, sykehjem, renseanlegg og vannforsyning kom på plass for å dimensjonere for banen.

I tillegg har næringslivet investeringsplaner i bolig- og næringsutvikling i og rundt Hønefoss på titalls milliarder.

På toppen av det kommer 2 milliarder kroner til selve prosjektplanleggingen. Der risikerer vi nå å måtte rykke helt tilbake til start.

Hva blir veien videre, Jon Ivar?

Ansvaret for å realisere prosjektet skal nå overføres – uten at det følger med penger til å realisere prosjektet. Ringeriksbanen må dermed konkurrere med andre prosjekter som ligger innunder Bane Nor, frem til at det legges opp til en prosess frem mot ny Nasjonal transportplan – først i 2024.

Regjeringens budsjettfinte får altså ikke bare budsjettmessige, men også praktiske konsekvenser for en region som har gått langt i å tilpasse seg de politiske signalene som er gitt av regjering, storting og egne lokalpolitikere.

Hva blir veien videre, Jon Ivar? Vi må sørge for en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet. Ringeriksbanen vil binde bo- og arbeidsmarkedet i regionen enda tettere sammen, korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen og gi store utslag for næringslivsbedriftene i Hallingdal.

Alt dette taler for å holde Ringeriksbanen på sporet og unngå flere utsettelser.

Infrastruktur må på plass for å svare ut befolkningsvekst og legge om til grønne løsninger som et reelt alternativ. NHO og LO forventer derfor at det nå kommer en tydelig forpliktelse fra regjeringen om å realisere prosjektet.

Samferdselsministeren må komme på banen og fortelle regionen hvordan skal fremdriftsplanen i prosjektet skal holdes, fremfor å legge opp til et stigespill om samferdselsprosjektene i Viken.

For vi har ikke tid til å rykke tilbake til start.

Les også

Gode grunner til å kutte ut Ringeriksbanen