De vil fortsatt bygge en ny motorvei fra Oslo til Asker for svimlende 40-50-milliarder, noe som betyr 1 milliard pr km vei. Vi stiller spørsmål om hvor pengene til denne veien skal komme fra? Her må først regjeringen innad bli enig om finansieringen.

Vi tror nemlig ikke bilistene vil akseptere en mer enn dobling av dagens bompengetakster for en tur til Oslo. Med denne kostnaden på ny vei blir bompengene for en tur mellom 100-200kr. De som må bruke bilen inn til Oslo på jobb, må ut med mellom 30-40.000 kr i året hvis ikke regjeringen finansierer byggingen av veien med oljepenger. Det er en løsning Senterpartiet ikke støtter.

Les mer på budstikka.no/debatt

Vi mener her at fremtidens vei planlegges å bygge på fortidas behov, løsninger og kapasitet. Vi i Bærum Senterparti mener en redusert utbygging med egne kollektivtraseer bør holde. Et godt utbygd fergenett med utslippsfrie ferger og gode kollektivløsninger vil avhjelpe trafikken på E18. En redusert utbygging vil bidra til at bompengekostnadene holdes på et fornuftig nivå. Da vil også Oslopakke 3 videreføres med sine gode kollektivformål.

Men først må regjeringen bli enig med seg selv om de fortsatt vil ha en motorvei som bare de rikeste har råd til å kjøre på, eller en redusert utbygging som de fleste har råd til å bruke.