Statsetatene med ansvar for vei, tog og fly kom rett før påske med sine faglige innspill til samferdselsministeren om hvilke prosjekter de vil prioritere i den kommende tolvårsperioden.

Dette var etatenes svar på bestillingen fra regjeringen til den kommende Nasjonal transportplan (NTP).

Etatenes anbefalinger er skuffende for alle oss som er opptatt av E134 og Oslofjordtunnelen.

Dette mener Høyre er investeringer i infrastruktur og transportløsninger som vil styrke vår konkurransekraft, bidra til å løse fremtidige transportutfordringer og øke trafikksikkerheten.

Jeg innrømmer gjerne at jeg kjenner på både sinne og frustrasjon, og jeg er dessverre ikke alene om det.

Det var faktisk en veldig dårlig beskjed å få med seg inn i påskeferien.

Det kan virke som om denne regjeringen har ikke samferdsel som sitt satsingsområde, og at prioriteringslisten fra statsetatene er et bestillingsverk som passer inn i den manglende viljen til å satse på samferdsel.

Vurderer ikke regjeringen at sammenbinding av regioner, landsdeler og sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder er vesentlig for å opprettholde arbeidsplasser og sikre god utvikling også på det sentrale Østlandet?

Ønsker de virkelig ikke å bruke pengene på dette feltet?

Høyre frykter at dette vil ha negative konsekvenser for lokalsamfunn, næringsliv og arbeidsplasser i hele vår region, ja faktisk i hele landet.

Det kan bli en tung kamp for ordførerne, etter valget, når de skal kjempe for «sine» prosjekter.

Vi ser ikke bort ifra at det fort kan bli polarisering og kamp mellom regioner og fylker og internt i regionene og fylkene.

Forrige Nasjonal transportplan, som ble fremmet av Solbergregjeringen, skapte ro i landet fordi vi fikk på plass viktige veiprosjekter prioritert etter samfunnsnytte.

Nå mener vi at alle prosjektene er satt i spill på nytt.

Høyre vil satse på samferdsel, i motsetning til Regjeringen Støre. Når neste Nasjonal transportplan blir sendt til Stortinget, vil Høyre gjøre det vi kan for å realisere E134 og Oslofjordtunnelen og øke investeringstakten både på vedlikehold og nybygg.

Les også

Regjeringen må prioritere Oslofjordforbindelsen og E134 nå