Tirsdag 14. mars møter vi, ordførerne i Asker, Lier og Frogn kommuner, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Formålet med møtet med statsråden er å sikre at prosjektet Oslofjordforbindelsen – trinn 2 er øverst på Statens vegvesen sin prioriteringsliste og får byggestart i 2024.

Vi ønsker også å sikre at det faktisk er tilstrekkelig med planmidler til utbygging av veistrekningen E134 Dagslett–E18.

Vi stiller oss undrende til at planleggingsarbeidet for nevnte strekning ikke skal settes i gang før sent på høsten i inneværende år, og lurer på årsaken til forsinkelsen og hva denne vil bety for videre fremdrift.

Europaveien E134 mellom E18 og Oslofjordtunnelen har på deler av veien en fartsgrense så lav som 40 km/t, og det er nesten ikke til å tro at en av de viktigste europaveiene i Norge går gjennom et boligfelt.

Denne strekningen må sikres nødvendige planmidler nå, slik at prosjektet står langt fremme ved den kommende revisjonen av Nasjonal Transportplan i 2024.

Det kommer nå klare signaler fra entreprenørbransjen om at de i tiden fremover går inn i ordretørke. Lange ledetider innenfor planlegging gjør at det også for sysselsettingen sin del må sikres kontinuerlig planlegging på store veiprosjekter som Dagslett–E18.

På møtet i Samferdselsdepartementet vil vi også minne statsråden om hvor viktig et nytt løp i Oslofjordtunnelen er (Oslofjordforbindelsen – trinn 2).

Tunnelen er nå stengt 10 prosent av tiden. Det gir stor usikkerhet for brukere og næringsliv.

Når tunnelen er ferdig oppgradert med to løp, vil oppetiden økes fra dagens 90 prosent til 99 prosent, ifølge Statens vegvesen.

Vi innehar 1. plass på Statens vegvesen sin «20-punktsliste», og da må regjeringen prioritere fremdrift. Prosjektet må få stortingssak nå i 2023, sånn at vi kan få fysisk byggestart i 2024.

Også strekningen Dagslett–E18 må sikres tilsvarende fremdrift for å få en helhetlig og sammenhengende bygging fra E6 til E18.

En slik helhetlig løsning har stor betydning for økonomi, næringsliv, arbeidsplasser, transport og trafikkavvikling, regionalt og nasjonalt, og for lokalsamfunn på begge sider av Oslofjorden.

Så mange ganger har Oslofjordtunnelen vært stengt på fire uker – hevder sikkerheten er god