Oslofjorden er døende. Det er skummelt at vi er kommet så langt at dette er situasjonsbeskrivelsen.

Allikevel er den passende, det finnes snart ikke områder i fjorden som ikke har farlig høye nivåer av miljøgifter, og listen med utryddede og utrydningstruede arter vokser. Vi må handle nå!

Etter åtte år med en Høyre-regjering som for det meste av sin tid i regjeringskontorene bare sto og så på, er det flott at vi har fått en Arbeiderparti-ledet regjering som gjennomfører tiltak.

Samtidig vil ikke nasjonal innsats løse problemet uten lokal innsats.

Våre ambisjoner for Oslofjorden må være krystallklare. De siste årene har Arbeiderpartiet styrt fylket og spilt en viktig rolle i Oslofjordrådet. Vi har ledet kystsonenettverket for Oslofjorden, og vi har innført en egen tilskuddsordning «Oslofjordsatsing» for å støtte prosjekter som bidrar til en frisk fjord. Dette trenger vi mer av.

Les også

Oslofjorden reddes kun ved felles innsats

Derfor vil Arbeiderpartiet at nye Akershus skal være med på spleiselaget med kommunene for nitrogenrensing av kloakk.

Sammen med landbruket skal vi jobbe for å unngå høstpløying og sikre kantsoner mellom åker og elv for å hindre avrenning herifra.

Samtidig vil vi være en pådriver for et statlig forbud mot tømming av båtkloakk og sørge for enda flere tømmestasjoner.

Oslofjorden skal ikke være en søppelplass, derfor skal vi være restriktive på avfallsdeponi og sprengning i nærheten av fjorden.

Nye Akershus fylke vil ha en nøkkelrolle for å spille kommunene gode, men som to av de største kommunene ved fjorden, kan Asker og Bærum gjøre enda mer enn vi har gjort frem til nå.

Et godt eksempel på at dagens system ikke er godt nok, vises i saken om de sunkne båtene utenfor Lakseberget.

Les også

Dani Alexander Pal: «Vi vil jakte på eiere slik at det til sist blir forurenser som betaler»

I skrivende stund er ingen løsning funnet. Så lenge kommunen, båtklubben og båteier kun diskuterer kostnad og ansvar og ikke tar tak, vil båtene fortsette å lekke, fortsette å forurense fjorden.

Oslofjorden skal ikke være en søppelplass.

Hvor er ordføreren? Det er viktig at forurenser betaler, men når oppfølging av det prinsippet fører til større naturskader, må vi se på andre løsninger som å ettersende regningen.

Det siste tiåret har nasjonalt vært skuffende fra politikkens side for klima og miljø. Nå har vi muligheten til å være bedre. Det haster, men det er mulig.

Derfor håper jeg at uansett politisk farge vil alle som stiller til valg, gjøre det de kan for å redde Oslofjorden.

Det vil i hvert fall jeg.