Tone Trøen (H) bemerker («Til syvende og sist er det viktigst at folk får gode tjenester, ikke hvem som leverer tjenestene» 7. september) at lederen av NOU-en «Private aktører i velferdsstaten» (velferdstjenesteutvalget) sier at de fant at penger bevilget til velferdstjenester, går til velferdsproduksjon.

Noe annet ville vært et ran! (Merk: Han sa penger, ikke alle pengene.)

Velferdsutvalget slår fast at kommersielle produsenter i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger 9 prosent lavere enn hos offentlige produsenter, hvis man ser velferdstjenester under ett.

Høyre har måttet innrømme at lønn og pensjon er lavere i private sykehjem enn i offentlige. Ja, profitten må jo tas fra et sted fra. Ikke mye annet å skvise enn de varme hendene, så brutalt er det.

«Her var jeg nok for bastant, innrømmer helsepolitisk talsperson Tone Trøen (H) overfor Dagbladet.»

En litt pen måte å innrømme at Høyre sin påstand: Det er ikke noe belegg for å si at lønns- og arbeidsvilkårene i private sykehjem er dårligere enn i det offentlige, er usann.

Trøen reagerer på at jeg mener en slik innrømmelse også har følger, nemlig at velferdsordninger er best og billigst i offentlig regi. Det er ikke Trøen med på, så la meg forklare.

Kommersielle aktører tar ut profitt. Profitt gjør at penger forsvinner ut av velferden. Gode lønns- og arbeidsvilkår, samt gode pensjonsordninger, er en del av velferden. Det bidrar til attraktivitet og god rekruttering, helt sentralt for å få til gode velferdsordninger.

Det koster å drive med anbudsutlysing. Kriterier skal utformes, svar på anbud skal vurderes, og kontroll må gjennomføres. Dette er arbeidskrevende. Vi må lønne byråkrater i tillegg til helsearbeiderne.

Siden Trøen mener SV er motstandsdyktige mot fakta om OPS (offentlig-privat samarbeid), så la oss slå fast fakta. I OPS-prosjekter bygger private, og det offentlige leier og overtar etter 20–25 år. Dilemmaet kommer når åremålet går ut, hva overtar en da? Et utdatert hus? Å legge en plan for hvordan sykehjemmet skal være i 25 år, er ikke lett. Kanskje burde en bygge om etter 10 år, men det kan bli dyrt med OPS-kontrakt.

OPS sikrer først og fremst private aktører. Når det offentlige bygger sykehjem, skoler, kulturhus og så videre, engasjerer vi private utbyggere. OPS trygger den private aktøren i årevis.

Vanlig anbud gir byggefirmaene inntekt av jobben der og da. SV liker bedre en slik ordning. SV liker å eie egne bygg, det gir det offentlige fleksibilitet. Altså frihet for oss alle.

Redelighet, Tone Trøen.Lønn og pensjon fastsettes i forhandlinger i Norge. Høyre later som de kan bestemme lønn og pensjon hos private aktører. Det kan de ikke. Tone Trøen ble også arrestert da hun på Dagsnytt-18 hevdet at velferdsutvalget konkluderte med at alle skattepengene de private fikk, gikk til velferd.