Det er Øvre Sems gamle pumpehus som er reddet fra fullstendig kollaps.

– Det var rett og slett i ferd med å dette ned. Jeg tror ikke det hadde tålt snøens tyngde, i den forfatning det var, sier Peter Emil Paaske, leder for Venner av Øvre Sem, som tok initiativet til å reddet det historiske bygget.

Han anslår at pumpehuset, som ligger helt nede i vannkanten, ble bygget i 1920- eller 1930-årene. 

– Det ble bygget for å skaffe vann til driften av Øvre Sem, som da var skole som utdannet lærere, som igjen skulle lære opp småbrukere, forteller Paaske.

Vil ta det i bruk

Det er NaKuHel Asker og venneforeningen som har utført redningsaksjonen, med støtte fra kommunen. 

Taket er fjernet, da det var råttent. Byggkonstruksjonen på den ene siden er hevet siden den var skjev, og takbjelker i taket er byttet. To av veggene er også byttet, opplyser NaKuHel Asker.

– Neste trinn er å fjerne gammelt teknisk utstyr og utbedre bygningstekniske detaljer, sier Paaske.

Venneforeningens og NaKuHels plan og ønske er at pumpehuset skal tas i bruk, men det er usikkert til hva. Peter Emil Paaske anslår pumpehusets grunnflate til å være i underkant av 30 m².