Først har SV bruks mange måneder på å så tvil om politikeres troverdighet. Og for kort tid siden klarte jammen Aps ordførerkandidat i Oslo, og nåværende partisekretær, og sette spørsmålstegn ved nytten av en ny hovedferdselsåre fra vest og inn til Oslo.

Såpass stor usikkerhet har de siste utspillene medført, at Arbeiderpartiets Marianne Aasen måtte ut og berolige. – Veien er vedtatt både i Akershus fylkesting, Oslo bystyre og Stortinget, sier hun til Budstikka.

I denne settingen velger vi å tro på Marianne Aasen. Vi er nok vant til politiske krumspring fra enkelte politiske miljøer, men som regel er Arbeiderpartiets fremste av hel ved.

Det er et gigantprosjekt som nå planlegges til minste detalj. Et prosjekt som skal fjerne mye forurensningen gjennom Asker og Bærum, som skal frigi flotte tomter langs fjorden og i Asker sentrum og som skal gi flyt i kollektivtrafikken. Nyttetrafikken skal også loses mer effektivt gjennom Oslo. Til glede for alle, unntatt SV, og Raymond Johansen som vil bruke pengene lokalt i Oslo.

Så mye frykt har Aps ordførerkandidat i Oslo skapt at Høyre samlet egne medlemmer av transportkomiteen på Stortinget til et «hastemøte» på Høvik stasjon. Her møtte de Bærums ordfører og fylkesordføreren i Akershus. De fyrte løs på Raymond Johansen og hans ønske om å kare til seg midler for å løse egne utfordringer i hovedstaden.

Riktignok har Oslo en meget populær ordfører, men å krige om denne posisjonen på bortebane hører ingensteds hjemme. Oslo har gjennom flere tiår utviklet et effektivt veinett under bakken. Det har kostet, det har hatt politisk støtte lang ut over Oslos grenser og det fungerer. Det siste er ikke minst viktig. Alle parter må nå ha politisk vett til å unngå møllspising av sårt tiltrengte midler. Det er nok av fylker som gjerne vil ha sin del av bevilgningene til Oslopakke 3. Sant skal sies, veinettet er skralt en rekke steder i landet. Men samtidig er det slik at ingen steder i landet er investeringer i veinettet mer lønnsomt enn nettopp i Oslo og Akershus.

Les flere meninger her

Vi må håpe at samferdselsministeren stevner frem som han har startet. Det betyr mer til veier i årene som kommer. Vi forstår Raymond Johansen som vil ha mer midler til en ny T-banetunnel i Oslo. Det vil de fleste som er opptatt av en renere og mer miljøvennlig hovedstad. Men det skal selvsagt ikke skje ved at nabokommunene strupes. At Høyre må beroliges, er greit. At Ap i Oslo inviterer til slagsmål om veibevilgninger, er lite hyggelig. Det sier litt om klimaet vi kan vente oss i høstens valgkamp.

Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 24. mars 2015.