Sist sommer ble førerløse busser brukt til å frakte badegjester på en rute fra Fornebu senter til Storøya. To busser kjørte uten opphold fra klokken 10 til 18. Maks hastighet var 12 km/t. Over 10.000 passasjerer benyttet tilbudet.

Ruter har nå evaluert prosjektet, og konkluderer med at tilbudet ble godt mottatt. Folk var i utgangspunktet positive til selvkjørende busser, og enda mer positive etter at de selv hadde tatt en tur.

Busser uten sjåfør er ikke langt unna. I Oslo skal det gjennomføres et pilotprosjekt der selvkjørende bussene frakter passasjerer på to ulike ruter, ifølge Aftenposten.

Uventede bråstopp

Det ble imidlertid påpekt og observert mange trafikkfarlige situasjoner omkring bussen hver dag. Bussene kunne ikke tolke blikk, situasjoner, emosjoner.

Miksen mellom såkalte myke og harde trafikanter i omgivelsene gjør at det oppstår situasjoner som anses som uheldig og til dels også farlig.

– Bussen hadde noen uventede bråstopp, som ikke kunne forklares med personer eller gjenstander rundt, står det i oppsummeringen.

 

– Ikke reelt behov på Fornebu

37 prosent av dem som bor på Fornebu testet bussruten. Hele 78 prosent av passasjerene oppga nysgjerrighet som hovedårsak til at de prøvde, 18 prosent så på den selvkjørende bussen som en «badebuss».

Ruter erkjenner at det ikke eksisterer et reelt behov for å ta bussen fra Fornebu S og ut på Storøyodden.

– I utgangspunktet kunne vi tenke oss at eldre mennesker som ikke kjørte bil ville ha behov for transporten. Men for dem vi snakket med, ble den i størst grad valgt ut fra et underholdningsaspekt. Enkelte hadde behov, men dette var mer unntaksvis, skriver Ruter i rapporten.

Behov for mer kunnskap

En studie konsulentselskapene COWI og PVT har gjennomført, bekrefter at selvkjørende kjøretøy kan bli en viktig del av fremtidens transportsystem.

Teknologien får stor oppmerksomhet internasjonalt. Så langt er det ikke gjort større forsøk med slike kjøretøy i ordinær trafikk, og behovet for mer kunnskap er stort.