I 2008 passerte det 15000 biler i døgnet langs Fekjan-Billingstadsletta. Det gjør det sikkert fortsatt og vel så det, men det nye nå er anleggsarbeidene på Vestre Billingstad for 1600 boliger.

Tidligere kunne en enkelte dager se 10 rådyr samtidig på jordet der, og mange rådyr har hatt krattskogen bak det gamle IKEA-bygget som fødestue. Denne krattskogen er nå fjernet og boliger bygges.

Les mer på budstikka.no/debatt

I år har jeg ikke sett ett eneste rådyr på jordet. Kan de bokstavelig talt være sprengt vekk av utbyggingen i området og være på leting etter nye steder å være?

Med kommunens uttalte mål om at ingen i Asker skal ha mer enn 250 meter til nærmeste tursti, er Billingstad/Nesbru (og Asker generelt) i ferd med å gjøres om til by med parklandskap og tung trafikk.

Er det slik vi virkelig vil ha det i Asker?

Les også: Tredje rådyrpåkjørsel i Asker på en uke

Gammelskogen langs Neselvas øvre del og kulturlandskapet rundt har en av de få gjenværende områdene sentralt i Asker med rikt dyre- og fugleliv, i kombinasjon med økologisk landbruk. Måtte det forbli slik.

Men med nye boliger helt opp til elvekanten og 3000 mennesker inn i området er vel det i overkant å håpe på?

At rådyrene endrer «trekkrute» på Vestre Billingstad burde i hvert fall ikke overraske.