Det er hans begrunnelse for hvorfor kommunen først 22. januar formelt besvarte klagen som de fikk oversendt fra Fylkesmannen i oktober. Klagen ble besvart til klager i møte 11. desember.

– Men jeg ser i ettertid at det hadde vært ønskelig med raskere fremdrift, legger han til.

Han påpeker nå at tiltaksplan er gjennomgått der avvik skal rapporteres og mener at kommunens tilbud ligger innenfor de rammer loven setter for forsvarlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.

Det er nå foretatt nye målinger av inneklima i leiligheten.

– Er det ikke akseptable forhold, skal disse utbedres umiddelbart, sier han.

– Men er det riktig å si overfor en pasient med psykiske lidelser at «dette er ditt valg» når hennes løsning er å bo utenfor boligen når hun mener enkelte ansatte «trigger» hennes plager?

– Det kan høres brutalt ut og jeg kan ikke huske å ha uttrykt meg slik. Samtidig er det viktig å huske at brukeren har anledning til å takke nei til det vi ønsker å tilby henne. Det er også derfor at vi er avhengig av en god dialog med bruker, påpeker Befring.

Tor Erik Befring sier at man med de tiltak som er gjennomført og under gjennomføring har svart på Fylkesmannens oversendelse av klagen fra i høst.

Men Fylkesmannen krever at kommunen må presisere hva de mener er forsvarlige helse- og omsorgstjenester for pasienten og dokumentere hva som er gjort for å sikre at kvaliteten på tjenestene er god nok.

– Dette er ikke redegjort for i ditt svar. Hvorfor ikke?

– Vi svarte i første omgang på tiltak som er avtalt med bruker. Så får vi følge opp dette i supplerende svar, sier Befring.

På spørsmål om hvorfor det ikke gjøres tiltak med ansattes turnuser for å bidra til å løse situasjonen der hun må bo andre steder mens enkelte har vakt sier han:

– I klagerens tiltaksplan står det beskrevet hvordan ansatte skal ivareta og møte klageren. Denne er laget i samarbeid med klageren. Avvik fra det som er avtalt blir registrert og fulgt opp. Det er også avtalt samtale mellom partene, og et slikt møte er tillyst. Vi må løse dette innenfor de rammene vi har. Arbeidsplassen er liten og vaktplaner er en kabal som skal gå opp. Med få ansatte blir det liten mulighet for fleksibilitet. De endringene som klageren har ønsket har store konsekvenser for de ansatte og de har derfor motsatt seg dette. Vi mener at de ansatte gjør jobben sin på en god måte og at det ikke er grunnlag for endringsoppsigelse eller å pålegge store endringer i arbeidstid.