Den 31 år gamle kvinnen har slitt med psykiske problemer, alvorlige traumer og langvarige innleggelser siden barndommen.

Tildelingen av boligen som skulle gi henne etterlengtet ro og trygghet, ble en gedigen nedtur: Hennes psykiske plager har tiltatt, noe både hun selv, fastlegen og behandler tilskriver bemanningssituasjonen. Og fuktskade i leiligheten har ført til betydelige astmaplager.

Stor uenighet

I oktober mottok Asker kommune klage på bo- og omsorgssituasjonen via Fylkesmannen. Det gikk over tre måneder før kommunen svarte Fylkesmannen og mente da at de hadde imøtekommet klagen med iverksatte tiltak.

Det mener hverken kvinnen eller hennes fastlege, som på ny klaget over brudd på pasient- og brukerrettighetsloven som sier at enhver pasient har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Alt skulle legges til rette

Før innflyttingen var det flere samarbeidsmøter der hennes spesielle behov med bemanning, tilsyn om natten, nødvendige trygge rammer og forutsigbare avtaler ble meddelt skriftlig.

– Det gikk bra de første månedene. Men så begynte problemet med endret personalsituasjon, der enkelte bryter avtaler og presser meg i en annen retning enn det er enighet om, sier kvinnen.

Når trygge rammer blir utrygge, faller alt sammen rundt henne.

Må flykte

Det er så ille at ukentlig med enkelte personer på vakt, velger hun å flykte fra boligen og overnatte hos støttekontakt som har fulgt henne opp siden hun gikk på skole. Eller hun får noen til å sove hos henne:

– Dette er ditt valg, sier de, og kaster problemet over på meg. Slik er det med flere saker. Det er da ikke slik det skal være?

Bønn om å få endret på turnusen for å dempe problemene, har ikke ført frem.

31-åringen flyttet inn i omsorgsboligen på Nedre Sem i januar i fjor. Da hadde Asker kommune pusset opp huset med fire boliger for én million kroner. Ikke lang tid etter meldte det seg problemer med sopp under kjøkkengulvet. Kvinnens astma – og allergiplagene tiltok, og medførte akutt innleggelse. Først i oktober ble gulvet brutt opp og råteskadene utbedret.

Botilbud ga innleggelse

– Jeg ble da tilbudt å bo i en annen leilighet sammen med en av de andre. Dette burde de visst at ikke var et tilbud for meg. Og resultatet var at jeg ble så psykisk nedbrutt at det endte med innleggelse på Sikta distriktspsykiatrisk senter, forteller hun.

Det var på Sikta hun bodde da Budstikka for to år siden skrev om kvinnen, som var utskrivningsklar til bolig. Alt Asker da hadde å tilby var plass på venteliste for bolig. Da hadde hun ventet i syv måneder, og det skulle gå et år til før boligen på Sem var klar.

– Jeg gledet meg veldig. Endelig egen bolig, sier 32-åringen. Og nå tårnet det seg bare opp.

Fortsatt er boligen, med husleie på over 7.000 kroner måneden preget av fukt. Og kvinnen sliter fortsatt med astma og allergi i en leilighet med dugg på vinduene. Kommunen har nå lovet å ta ny befaring, men i referat fra møte om situasjonen står saken med status «arbeidet ferdigstillet».