Skip to main content

Over halvparten av ruskjørerne tas etter tips fra andre trafikanter

FJERNET FRA VEIEN: Til nå i år er én sjåfør som er ruset på alkohol eller narkotika, eller begge deler, i snitt avslørt annenhver dag. Over halvparten av disse, 61 av 117, ble stanset av politiet på bakgrunn av meldinger fra andre sjåfører, viser en oversikt fra politiet. ILLUSTRASJONSFOTO: KARL BRAANAAS

Så langt i år er 119 ruskjørere tatt på lokale veier. Over halvparten dem er stanset etter meldinger fra andre trafikanter.

Les flere artikler