– Dette er triste tall, konstaterer Unni Knutli, distriktsleder i Trygg Trafikk Akershus, etter å ha blitt forelagt tall fra Budstikkas promillelogg.

Promilleloggen, som utarbeides i samarbeid med Oslo politidistrikt, viser at antall personer som er blitt anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand har stupt siden politireformen trådte i kraft.

I 2014 og 2015 – årene før politireformen – ble henholdsvis 234 og 238 personer anmeldt for ruskjøring.

Året etter ble 188 personer tatt for det samme, mens det i 2017 kun ble registrert 148 tilsvarende hendelser på veiene i Asker og Bærum, viser tall fra promilleloggen.

Det tilsvarer en nedgang på over 35 prosent.

Unni Knutli er bestemt på at nedgangen ikke skyldes mindre ruskjøring på veiene i Asker og Bærum.

– Ingen adferdsendring

– Nei, det er dessverre ingen grunn til å tro at adferdsendring er forklaringen. Årsaken er nok snarere organisatoriske endringer i politiet, sier Trygg Trafikk-lederen.

Budstikkas promillelogg

1. juli 2013 begynte Budstikka å loggføre alle ruskjørere i Asker og Bærum i samarbeid med lokalt politi.

Per 1. januar 2018 var 935 personer tatt for ruskjøring i vårt distrikt siden loggføringen startet. 49 prosent av disse var påvirket av narkotika.

Antall anmeldelser for ruskjøring lå stabilt på rundt 20 saker per måned i perioden juli 2013 til 1. januar 2016.

I 2016 sank antallet anmeldelser i snitt per måned til 15, og videre ned til et snitt på 12 per måned i 2017.

Nærmere ni av ti (87,8 prosent) av ruskjørerne er menn.

Gjennomsnittspromillen blant ruskjørerne ligger på 1,4.

Alle dataene er tilgjengeliggjort på et interaktivt kart, som du kan se her.

 

Hun viser til at Utrykningspolitiet (UP) forsvant fra veiene i Asker og Bærum som et ledd i politireformen, samt at reformarbeidet etter sigende sluker ressurser.

– Vi kan ikke stille oss i veien og gjøre politiets jobb, men vi kan påpeke at dette synes å bære helt galt av sted, sier hun.

Knutli minner også om at Trygg Trafikk kjempet for at Utrykningspolitiet (UP) skulle forbli på veiene i Asker og Bærum, også etter at reformen trådte i kraft.

LES MER:

Farlige bilister på veiene i julen (lederartikkel)

Alkohol har tatt over for narkotika

Politiet sjekket ut ny teori – tok promillekjører i første forsøk 

Ingen fullgod forklaring

I motsetning til Trygg Trafikk, har ikke politiet noen fullgod forklaring på utviklingen. Kommunikasjonsenheten i Oslo politidistrikt skriver i en e-post at de ikke kan «gi et faktabasert, konkret svar» på nedgangen.

Pressesjef Unni T. Grøndal viser til en uttalelse politiet har gitt Budstikka i en annen sammenheng, hvor det blant annet hevdes at tilfeldigheter avgjør hvor mange som blir tatt.

«For eksempel kan en ekstra innsats ett år mot ruskjøring gjøre at tallene varierer. Hvor mange som tas avhenger også av hvor mange tips politiet får fra andre som ferdes i trafikken», heter det i uttalelsen fra kommunikasjonsenheten.