Politiet melder med jevne mellomrom om personer som kjører i ruspåvirket tilstand på veiene i Asker og Bærum. Utrykningspolitiets tall for 2014 viser imidlertid at Asker og Bærum kommer bedre ut enn de fleste andre politidistriktene i landet.

PROMILLELOGGEN: Disse ruskjører i Asker og Bærum

Fjerde laveste

Antall anmeldte førere for kjøring i ruspåvirket tilstand per 100.00 innbyggere er i Asker og Bærum er 159. Til sammenligning har Øst-Finnmark 307, noe som sørger for at de troner på toppen av listen, skriver VG.

Asker og Bærum politidistrikt har det fjerde laveste antallet anmeldte blant landets 27 politidistrikt,  i følge listen til Utrykningspolitiet. Bare Oslo (130), Follo (134) og Sør-Trøndelag (157) kommer bedre ut.

126.000 kjøreturer

Det er, ifølge UPs tilstandsanalyse, beregnet at det daglig i Norge finner sted rundt 126.000 kjøreturer hvor fører er ruspåvirket. I 30.000 tilfeller skjer det i alkoholrus, resten i narkotika- og medikamentrus.