I utgangspunktet høres dette ikke så voldsomt ut, men problemet var at kvinnen hadde drukket alkohol før hun fikk det for seg at det var best å rømme unna kjæresten.

På E18 ble den kvinnelige sjåføren stanset i en politikontroll, og da ble det utslag i alkometeret. Analysen av blodprøven som ble tatt 45 minutter etter kjøringen viste en alkoholpromille på 1,21.

Ifølge sin egen forklaring i retten var det helsemessige årsaker ved kjæresten som gjorde at kvinnen plutselig fikk det for seg at hun måtte komme seg unna, og det var ikke noe annet valg enn å kjøre bil fra huset hans.

Etter eget utsagn anslo den kvinnelige ruskjøreren at hun hadde drukket fem glass vin før hun dro fra det som nå er en ekskjæreste. Men la til at hun «antar at hun kan stole på blodprøveresultatet».

Synes fengsel var strengt

Da straffen skulle utmåles, var påtalemyndighetens påstand 18 dager ubetinget fengsel og 22.000 kroner i bot. Kvinnen syntes det var for strengt å reagere med fengsel.

Men dommer Kjeld Tore Nørgaard anfører i dommen at det følger av Veitrafikkloven at man straffer kjøring med promille over 1,2 med ubetinget fengsel. Og, skriver Nørgaard, «etter rettens syn hadde siktede flere handlingsalternativer da hun valgte å kjøre bil bort fra ekskjæresten.»

Retten landet på 15 dager ubetinget fengsel og en bot på 15.000 kroner, «rabatten» ble gitt på grunn av at kvinnen tilsto forholdet samt at hun hadde noe lavere inntekt enn påtalemyndigheten la til grunn.

I tillegg må kvinnen klare seg uten førerkort i to år, samt bestå ny førerprøve før hun kan kjøre bil lovlig igjen.

Kvinnen valgte å ta betenkningstid da dommen var lest opp.