Også Eineåsen skianlegg med sine mange traseer preppes av kommunen, og videre løypa derfra innover Krokskogen mot Rognliakrysset-Lommedalen skole-Frøshaug.

I tillegg prepareres en rekke mindre nærløyper. I alle disse løypene gjøres det en flott innsats av kommunens mannskaper, til tross for lite og skrantende maskinelt utstyr og til dels dårlig tid.

Se tidligere oppslag i Budstikka 17. januar om kommunens gamle løypemaskiner.

Les også: Krever erstatning for havarert løypemaskin

Les også: Løypeprepping i Bærum

Forhåpentligvis vil kommunens ledelse innse betydningen av en tilstrekkelig og moderne utstyrspark i fremtiden, for å gi et viktig og godt tilbud for kommunens innbyggere, ikke minst i et folkehelseperspektiv.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Derfor: Gjør de nødvendige investeringer nå.