Skip to main content
Hva mener du? Del dine meninger med Budstikkas lesere.
Send inn innlegg

Vedlikeholdet av Askers tettsteder må prioriteres

Vedlikeholdsetterslepet i Asker stort, skriver artikkelforfatteren. I Asker sentrum er det derfor satt av penger i årene som kommer.

Foto: Karl Braanaas

I slutten av mars behandlet Askers komité teknikk, kultur og fritid en sak om status og plan for offentlige utearealer i Asker sentrum. Dette ble gjort fordi kommunen i 2018 satte i gang en systematisk tilstandsregistrering, og rapporterte til komiteen om tilstanden på vei- og gangfeltdekke, vegetasjon, overvann, konstruksjoner, belysning, møblement, offentlig kunst og trafikksikkerhet.

Rapporten viser et betydelig vedlikeholdsetterslep for mange av disse komponentene. Komiteen vedtok enstemmig å prioritere vedlikeholdsetterslepet gjennom å øke det årlige driftsbudsjettet med en halv million kroner til drift og vedlikehold av sentrum, samt sette av 1 million kroner årlig i fire år til investeringer i sentrum. 

Fremskrittspartiet fremmet forslag om, og fikk enstemmig tilslutning til, å be rådmannen om å utarbeide tilstandsvurderinger av samme type for de andre tettstedene i Asker kommune og få beregnet etterslepet på offentlige utearealer.

En skal ikke titte etter veldig lenge før en ser oppgraderings- og fornyingsbehov på offentlige arealer i Asker kommune. Når kommunesammenslåingen gjøres ved nyttår, og en skal prioritere begrensede ressurser i et nytt kommunestyre, må vedlikehold av offentlige arealer høyere opp på prioriteringslisten. Vi politikere synes det er prima å åpne nye bygg, sykkelveier og andre ting. Men når det gjelder vedlikeholdsinnsatsen som gjøres er vi sørgelig lite til stede.

Som en har kunnet lese i Budstikka har ikke Asker kommune en komplett oversikt over vedlikeholdsbehovet på kommunale veier. I tillegg er det andre offentlige bygg og infrastruktur som ikke holder den standarden vi i Asker Frp med flere, skulle ønske oss. For dem som er bevegelseshemmede er det heller ingen enkel sak å komme seg inn og ut av kommunale bygg. Det er mye som må rettes på.

Å ta igjen alt etterslep er neppe realistisk. Men å være så på hælene som vi er stedvis, er ikke en tilstand noen av oss ønsker. Det smaker ikke godt å se kommunal infrastruktur forvitre. I den nye kommunen er det mange og varierte tettsteder fra Billingstad i nord til Tofte i sør, og vedlikeholdet av felles eiendom blir bare viktigere og viktigere.

Asker kommune har også noe som kalles fraviksmyndighet når det gjelder kommunalt eide veier. Det betyr at vedlikeholdet kan skyves fremover i tid, til tross for at innbyggere og næringsliv betaler prisen for forringelse av veier de betaler for. Ditto for bygg. Det er dårlig samfunnsøkonomi å ofre vedlikeholdet av felles eiendom for andre formål, selv om intensjonene er de aller beste. Asker Frp vil kjempe om mer penger til vedlikehold i årene som kommer og håper innbyggerne gir oss tillit for å sørge for dette.

Bidra med dine meninger, både på nett og i papir.
Skriv debattinnlegg
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.