Skip to main content

– Utfører du vold mot en lærer skal du ikke være velkommen tilbake i skolen

Frps Jan M. Thalberg Jr. krever at det gjøres tiltak slik at lærere og ansatte i Bærum kommune ikke utsettes for vold og trusler på jobb. – Vi som er politikere har det øverste ansvaret for det.

Frps Jan M. Thalberg Jr. krever at det gjøres tiltak slik at lærere og ansatte i Bærum kommune ikke utsettes for vold og trusler på jobb. – Vi som er politikere har det øverste ansvaret for det.

Foto: KARL BRAANAAS

Antall volds- og trusselsaker mot ansatte i Bærum kommune øker. Politikerne krever tiltak for beskytte ansatte mot fysiske angrep og bedre oppfølging.

Lærere er utsatt for økt vold og trusler fra elever. 555 tilfeller ble registrert for to år siden. Det var en økning på 335 fra 2018 hvor det ble registrert 220 tilfeller.

– Uakseptabelt, noe annet er det ikke å si om dette. Det kan ikke være slik at en elev kan slå en lærer for så å bli ønsket velkommen tilbake på skolen neste dag. Utfører du vold mot en lærer, skal du ikke være velkommen tilbake på skolen, sa Frps Jan M. Thalberg Jr.

Bakgrunnen for at saken ble behandlet i kommunestyret i Bærum onsdag var forvaltningsrevisjon i kommunens rapport om håndteringen av vold og trusler mot ansatte.

Flere ganger daglig utsettes ansatte i Bærum kommune for slag, spark, lugging og spytting. Det har vært en økning de siste årene.

Thalberg pekte at det må være et eget opplegg for elevene det gjelder, som er langt unna den ansatte som er blitt angrepet. 

– Kommunedirektører må ta i bruk adskillig sterkere lut for å løse dette problemet.

Utfører du vold mot en lærer, skal du ikke være velkommen tilbake på skolen.
Frps Jan M. Thalberg Jr.

– Vi er også nødt til å ta vare på elevene som er utagerende. Det er viktig at det jobbes godt med dem det gjelder, sa Høyres Haakon Kvenna Veum.

Bjørn Sigurd Hjetland, leder og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Bærum kommune, sa til Budstikka onsdag at det også er tilfeller hvor det utøves vold med gjenstander og knyttnever.

– Vi ser frem til videre oppfølging og tiltak, både for å hindre vold og hjelpe dem som blir utsatt for dette. Oppfølgingsarbeidet er for svakt i dag. Her er det en jobb å gjøre, sa Hjetland.

Må bede oppfølging av ansatte

Revisjonen har sett på de ansettes situasjon innen tre områder i kommunen:

• pleie og omsorg

• skole

• helse og sosial

Revisors konklusjon er at et økende antall meldte hendelser viser at vold og trusler er en stor utfordring, og at rutinene rundt oppfølging av ansatte må bedres.

Målet med rapporten har vært å belyse kommunens rutiner for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler mot ansatte og hvordan dette kan forbedres.

Rødts Stein Stugu var lite imponert over Frps oppskrift på å løse problemet.

– Deres løsning vil føre til flere problemer og svarer dårlig ut hvordan dette kan løses. Dette må håndteres på en mest mulig konstruktiv måte, sa Stugu, som blant annet pekte på at det må bli enklere å melde inn vold og trusselsituasjoner.

– Opplæring av ansatte som kan bli utsatt for dette må også bedres. 

Høyres Siw Wikan liker dårlig voldsutviklingen ansatte i kommunen utsettes for.

Høyres Siw Wikan liker dårlig voldsutviklingen ansatte i kommunen utsettes for.

Foto: KARL BRAANAAS

Flere hendelser hver dag

I 2020 ble det i gjennomsnitt registrert 4,3 avvik knyttet til vold og trusler hver dag.

Det vil si at ansatte i 2020 ble utsatt for nær 1.600 volds- og trusselhendelser, i 2018 var tallet i underkant av 1.200, en økning på over 400 tilfeller i løpet av to år.

Kommunenes ansatte som jobber innen pleie og omsorg er mest utsatt for vold og trusler, 928 tilfeller ble registrert i 2020.

– Vold og trusler overfor ansatte kan aldri være greit. Hvordan er det blitt slik? Lærere opplever å bli lugget, sparket og spyttet etter. Jeg blir litt målløs. Vi som kommune må sørge for at alle føler seg trygge, sa Høyres Siw Wikan.

Jeg blir litt målløs. Vi som kommune må sørge for at alle føler seg trygge.
Høyres Siw Wikan.

Krever ny rapport

Ved 36 prosent av hendelsene svarer ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler, at de føler seg ivaretatt etter hendelsen.

– Det er svært urovekkende at kun 36 prosent føler seg ivaretatt etter voldshendelser og trusler. Ansatte i Bærum må være trygge på at arbeidsgiver følger dem opp, sa Aps Bjørn Johnsen.

Kommunestyret besluttet at revisjonsrapporten om vold og trusler sendes videre til Hovedutvalg for barn og unge og Hovedutvalg bistand og omsorg, samt Samarbeidsutvalget for videre oppfølging.

Kommunestyret ber også kommunedirektøren komme tilbake med en rapport om administrasjonens oppfølging innen ett år.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.