Skip to main content

Tror på fjordferdsel

SJØVEIEN: Håvard Vestgren, Kirsti Kierulf og Njål Vikdal er opptatt av å videreutvikle rutetilbudet på fjorden. FOTO: KARL BRAANAAS

Oslofjorden blir en stadig viktigere ferdselsåre etter hvert som trafikken på veiene blir tettere.

Les flere artikler