Skip to main content

Tre fylkesting samles i ett møte fredag

STATSRÅD: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner åpner fylkestingsmøtet fredag. FOTO: TRINE JØDAL

Fredag 20. oktober holdes et felles fylkestingsmøte for Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommuner.

Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av de tre fylkeskommunene.

Møtet åpnes av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

På dagsorden står blant annet forslag til navn på det nye fylket, antall medlemmer i det nye fylkestinget, kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnda og opprettelse av partssammensatt utvalg.

I tillegg vil det bli en orientering om regionreformen generelt, og om parlamentarisme og formannskapsmodell.

LES OGSÅ: Nytt fylke tilbake til start - nye Viken-forhandlinger må til

LES OGSÅ: Valgerd Svarstad Haugland blir fylkesmann i Oslo og Viken

En avtale mellom de tre fylkene ble fremforhandlet og undertegnet i fjor høst. Viken skulle være navnet på det nye fylket. Men flertallet i fylkestingene både i Akershus og Østfold sa nei.

Likevel vedtok Stortinget 8. juni en sammenslåing av de tre fylkene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal lages en forskrift med nærmere regler om den enkelte sammenslåing, der blant annet antallet medlemmer i det nye fylkestinget fastsettes.

Valgerd Svarstad Haugland blir fylkesmann når fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen 1. januar 2019.

Les flere artikler