Skip to main content

Politikerne skal ta stilling til nye bommer

ETT PASSERINGSPUNKT TIL: Griniveien kan få en ny bomstasjon mellom krysset med Fossumveien og Vollsveien, men ikke før ny E18 er ferdig utbygd i 2025–2026.

Torsdag skal Bærums-politikerne for aller første gang fatte vedtak om hvordan bompengene for ny E18 skal kreves inn.

Les flere artikler