Skip to main content

Nå må det rives på Brønnøya

Etter mange år med oppfølging av ulovlige bygg på Brønnøya er det nå kommet en endelig avgjørelse.

Etter mange år med oppfølging av ulovlige bygg på Brønnøya er det nå kommet en endelig avgjørelse. 

Foto: KARL BRAANAAS

Politikerne i Asker har nå vedtatt å iverksette riving eller endring av brygger, tilbygg og uthus som er satt opp uten godkjennelse.

Nå må hytteeiere på Brønnøya fjerne ulovlige bygg. De får et halvt år på seg til å rive eller endre brygger, tilbygg og uthus som er satt opp uten godkjennelse. Det ble klart etter en diskusjon i formannskapsmøtet tirsdag ettermiddag, der flere av politikerne ga uttrykk for at den langtekkelige prosessen har vært vanskelig. 

– Dette er en sak med en årelang historie, utallige forsøke å finne løsninger og kompromisser for å kunne lande alle disse enkeltsakene, sa ordfører Lene Conradi (H) innledningsvis. 

Høyre tok til orde for å utsette saken da den var oppe til behandling for to uker siden. Tirsdag ettermiddag hadde de en rekke spørsmål til saken, det var klart at de gikk inn i møtet fortsatt usikre på sitt endelige standpunkt. 

Oddvar Igland (Sp) skulle helst sett en utsettelse av den endelige avgjørelsen.

Oddvar Igland (Sp) skulle helst sett en utsettelse av den endelige avgjørelsen. 

Foto: KARL BRAANAAS

– Fra mitt ståsted vil jeg si at jeg synes det er uheldig om vi nå skulle fatte det vedtaket. Denne saken har ligget i skuffen i fire år, vi står midt i prosess der ny arealdel er ute på høring, sa Oddvar Igland (Sp).

På vegne av partiet fremmet han et alternativt forslag om å utsette ulovlighetsoppfølgingen til ny kommuneplan (arealdel) er stadfestet. 

– Dersom ny kommuneplan fastsetter rammer som overstyrer gjeldende reguleringsplan for Brønnøya, skal kommuneplanen legges til grunn for en ny gjennomgang av de 28 sakene som er definert som ulovlighetssaker, står det å lese i forslaget. 

Også Frp ønsket å vente med en endelig avgjørelse. Høyre var såpass i tvil til rivingsvedtaket, så de ba de om et kort gruppemøte for å samle seg. 

Krystallklar tale

Det var imidlertid ikke alle som trengte særlig tid i tenkeboksen for å konkludere. MDGs Helge Haugen tordnet over høyttaleranlegget etter å ha hørt noen av de andre representantene. 

Helge Haugen (MDG) gruer seg til kommende møter.

Helge Haugen (MDG) gruer seg til kommende møter. 

Foto: KARL BRAANAAS

– I dag forundrer jeg meg. Fordi spørsmålene som blir stilt her får så klare svar, de som ble stilt i går fikk så klare svar og spørsmål som ble stilt for et år siden fikk så klare svar, sa Haugen til formannskapet. 

– Det er ingen tvil. Det å fortsette å oppkonstruere nye spørsmål i denne saken er, det synes jeg er drøyt når fagfolkene har vært så entydige. Dere må ikke glemme at samtlige av sakene som ligger på blokka er ferdig behandlet som ulovligheter i plan og bygg i Asker av kommunen, For lenge siden, nærmest ropte Haugen. 

Han kalte usikkerheten blant de andre politikerne for vegring for å ta fatt i ulovligheter. 

– Jeg gruer meg til å høre hva denne forsamlingen gjør når vi skal behandle 6–700 ulovlighetssaker i strandsonen. Hvis dette er måten å behandle det på, så har vi et kjempeproblem, sa Haugen. 

Venstre, Arbeiderpartiet, SV og KrF var også klare på at de støttet kommunedirektøren i vedtaket om riving. 

Klaging i vente 

Ved en gjennomgang av Asker kommune er det altså funnet ulovlig bebyggelse og brygger på to av tre eiendommer, totalt 160. 28 av sakene er fortsatt ikke avsluttet, der byggesakene tidligere er vurdert å inneholde vesentlige overskridelser av bebyggelsen. Det er nå disse boligeierne som er bedt om å rette opp i ulovlighetene. 

Etter litt betenkningstid kom også Høyre frem til å vedta kommunedirektørens forslag. Kommunen kan nå trolig forvente seg et ras av klagesaker som også må behandles. 

Høyres gruppeleder Håvard Vestgren mener rett skal være rett.

Høyres gruppeleder Håvard Vestgren mener rett skal være rett. 

Foto: TRINE JØDAL

– Avgjørelsen sitter langt inne, det var derfor vi stilte mange spørsmål innledningsvis, sier Håvard Vestgren (H).

Han påpeker at det til tross for interne diskusjonen ikke var en stor utfordring for partiet å bli enige.

– Vi er et lov og orden-parti, regler skal følges. Selv om vi skal gjøre hva vi kan for å ivareta enkeltpersonene, så får det også være grenser for hvor langt vi skal strekke saken, sier Vestgren.

Han tror imidlertid ikke at saken er avsluttet. I den videre saksbehandlingen i Asker vil det trolig komme inn klagesaker som skal behandles.

– Disse vil nå få klagerett, det er og en del av demokratiet, sier Vestgren.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.